24 Godziny Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Rozważania 24 GODZIN MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA są swego rodzaju sztafetą modlitewną.

Chodzi o poświęcenie 1 godziny na osobistą modlitwę trwania przy Panu Jezusie Cierpiącym

Zapraszamy do udziału w osobistej modlitwie „24 Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa” wg zapisów Sługi Bożej Luizy Piccarrety, MAŁEJ CÓRECZKI WOLI BOŻEJ, jak nazywa ją sam Jezus. Jest to czytanie i rozważanie Męki Pańskiej, jaką Pan Jezus przecierpiał w ostatniej dobie Jego ziemskiego życia godzina po godzinie (dzień i noc). Możemy wybrać dowolną dostępną godzinę.

Osoby podejmujące tę formę duchowego przeżywania Wielkiego Postu, deklarują (wpisując się na listę w tabeli) rozważanie jednej z 24 godzin Męki Pana Jezusa, jeden raz w tygodniu (czwartek/piątek), w swoim mieszkaniu. Ważne jest żeby „zapełnić” wszystkie 24 godziny, dopiero wówczas można tworzyć kolejną „sztafetę” (listę w tabeli)

Rozważanie 24 godzin Męki Pana Jezusa będziemy przeżywać z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek (28 - 29 marca) w naszym kościele parafialnym (kaplicy) czuwając przed Najświętszym Sakramentem w Ciemnicy i Grobie Pańskim.

W wybranej przez siebie godzinie, odmawiamy na początku „Modlitwę wstępną przed każdą godziną”, następnie czytamy przydzielone na daną godzinę rozważanie. Jeżeli zajęło ono mniej niż godzinę, możemy trwać w ciszy lub odmawiać dowolne modlitwy. Na zakończenie odmawiamy „Dziękczynienie po każdej godzinie”. Teksty modlitwy do pobrania znajdują się w dolnej części strony.

W zamieszczonych  tekstach Luisy Piccarrety jest wiele fragmentów mówiących o obietnicach dla rozważających Mękę Pana Jezusa oraz o tym jak bardzo podoba się naszemu Panu taka forma trwania przy Nim.
Księgi Nieba, TOM 11

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na czym polega i skąd się wzięła idea rozważania Męki Pańskiej przez 24 godziny to zajrzyj pod ten link: https://www.vicona.pl/post/24-godziny-meki-panskiej-wedlug-pism-luizy-piccarrety-wstep-do-rozwazan


Jak się modlić podczas 24 Godzin Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa:
(kliknij w wybraną modlitwę aby pobrać lub wydrukować)

 1. Modlitwa wstępna
 2. Modlitwa z danej godziny
 3. Jeżeli jest jeszcze czas, modlitwy uzupełniające:
  » 
  Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa
  » Litania do Najświętszego Oblicza Jezusa
  » Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa
  » Modlitwa na cześć 5 Ran Pańskich
 4. Modlitwa na zakończenie

 


Pan Jezus powiedział do Luisy:

„… mogę czynić całe Dobro, jakiego chcę, nawet za pomocą jednego pojedynczego słowa.I będę to czynił za każdym razem, gdy to będzie czytane.”

„… jakże ogromnie byłbym zadowolony gdyby choć jedna osoba czytała te Godziny Mojej Męki w każdej miejscowości! Czułbym się obecny w każdej miejscowości, a Moja Sprawiedliwość, ogromnie pogardzana w tych czasach, byłaby częściowo ułagodzona.”

„ Gdy teraz ktokolwiek odprawia te Godziny Mojej Męki, przez kontakt z nim czuję wyciągane gwoździe, wyjmowane ciernie, gojone rany i obmywane plwociny. Czuję jak zło, które czynią Mi inni wymieniane jest na Dobro.”
 

„24 Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa”

”…Zadowolenie, jakie Błogosławiony Jezus odczuwa, gdy rozważamy te Godziny jest takie, że życzy On sobie, aby przynajmniej jeden egzemplarz tych medytacji znajdował się w każdym mieście i miejscowości dla praktykowania przez dusze, ponieważ gdy je czytamy, Jezus słyszy w tych zadośćuczynieniach odtwarzany Swój własny głos i Swoje modlitwy jakie wznosił do Ojca w czasie dwudziestu czterech godzin Swojej bolesnej Męki. I jeśli byłoby to praktykowane przez przynajmniej kilka dusz w każdym mieście lub miejscowości, to wydaje mi się że Jezus daje mi do zrozumienia, że Boża Sprawiedliwość zostałaby częściowo ułagodzona, a Jego uderzenia byłyby częściowo powstrzymane, i jak gdyby przygaszone, w tych smutnych czasach udręki i przelewu krwi.

Chcę również powiedzieć, że przyczyną tych Godzin Męki nie jest odtworzenie historii Męki, ponieważ jest wiele książek, które traktują o tym nabożnym temacie, i nie byłoby potrzeby pisania jeszcze jednej. Przyczyną tych Godzin jest zadośćuczynienie, jednoczące rozmaite momenty Męki Naszego Pana z różnorodnością tak wielu przewinień, i wspólne z Jezusem czynienie odpowiedniego zadośćuczynienia, oddając Mu nieomal wszystko to, co stworzenia są Mu winne. Stąd też różne sposoby czynienia zadośćuczynień. W jednej z Godzin czytający błogosławi, w innej współczuje, w innych wychwala, a w jeszcze innych niesie pociechę cierpiącemu Jezusowi, wynagradza, błaga, modli się i uprasza…”

/Fragment listu Luisy Piccarrety do Św. Annibale Di Francia nt. znaczenia “24 Godzin Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa” /


Poświęć jedną godzinę na osobistą modlitwę trwania przy Panu Jezusie Cierpiącym

Wybierz i zadeklaruj godzinę podczas której będziesz się modlić, wypełniając listę w tabeli 
(wpisujemy imię i pierwszą literę nazwiska):

-> Deklaracja na liście modlitwy w domu <-

-> Deklaracja na liście modlitwy w kościele <-


Źródło: https://www.vicona.pl/24-godziny-meki-panskiej