Duszpasterska wizyta ks. biskupa Kazimierza Górnego, biskupa seniora diecezji rzeszowskiej

niedziela, 25 Styczeń 2015

25 stycznia 2015 roku, naszą parafię odwiedził szczególny gość, pierwszy ordynariusz diecezji rzeszowskiej - ks. bp Kazimierz Górny. W homilii, nawiązując do hasła roku liturgicznego „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1, 15) tłumaczył, że nawrócenie to zmiana kierunku drogi myślenia i postępowania. To refleksja nad swoimi czynami i przyjęcie innego niż dotychczas sposobu przeżywania i pojmowania swojego życia. Nawrócić się – mówił - ksiądz biskup - to odwrócić się od grzechu i od wszystkiego, co do grzechu prowadzi, aby żyć z Bogiem w przyjaźni.

Zachęcał także do odkrywania na nowo potęgi modlitwy różańcowej, będącej modlitwą solidarności, która jednoczy ludzi i buduje kościół żywy, którego my wszyscy jesteśmy częścią. Biskup senior dodał, że kościół, który jest w naszych sercach, kościół wiary, nadziei i miłości, to taki, który potrafi zbudować także kościół materialny.

Dziękując ks. biskupowi za sprawowaną Eucharystię w intencji parafii oraz umocnienie słowem Bożym, ks. proboszcz poprosił o błogosławieństwo w dziele budowy świątyni materialnej, jak i wspólnoty ludzi z Bogiem, aby tak jak Boże Narodzenie zmieniło bieg historii, tak i nasza żywa wiara i wspólna troska o Boże dzieło, przyczyniała się do tworzenia pięknej historii naszej parafii, aby w powstającej świątyni zawsze mógł rodzić się Bóg!

Eucharystię z ks. biskupem koncelebrowali: sekretarz biskupa Kazimierza - ks. Wiesław Matyskiewicz i proboszcz parafii ks. Robert Mokrzycki.

Po Mszy św., wizytę biskupa seniora w naszej parafii, uświetnił koncert organowy w wykonaniu wybitnego instrumentalisty, koncertującego po całym świecie, a pochodzącego z Rzeszowa, Pana Marka Stefańskiego.