Biskup rzeszowski Jan Wątroba poświęcił kaplicę podczas Pasterki

czwartek, 25 Grudzień 2014

24 grudnia 2014 roku, została odprawiona pierwsza Msza św. w naszej parafii. Eucharystii przewodniczył i poświęcił nową kaplicę ordynariusz rzeszowski ks. biskup Jan Wątroba. Koncelebrowali; rektor WSD – ks. Paweł Pietrusiak, dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej – ks. Stanisław Słowik, sędzia Sądu Biskupiego - ks. Piotr Steczkowski, sekretarz biskupa – Łukasz Hendzel, zastępca dyr. Domu Diecezjalnego „Tabor” – ks. Marcin Szopiński oraz proboszcz parafii – ks. Robert Mokrzycki. W Pasterce uczestniczyli znamienici goście na czele z prezydentem Rzeszowa, Panem Tadeuszem Ferencem.

Parafianie witając księdza biskupa, dziękowali za powołanie parafii i nadanie jej wezwania bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika za wiarę, kapłana tak mocno wpisanego w dzieje Narodu. Skierowali również słowa podziękowania za ks. proboszcza i zadeklarowali swoje wsparcie wyrażając jednocześnie nadzieję, że zaowocuje ono dobrymi relacjami, pozwoli budować jedność we wspólnocie parafialnej, a także podejmować skuteczne działania duszpasterskie i gospodarskie.

W homilii duszpasterz diecezji mówił m.in. o tym, że fundamentem każdej wspólnoty parafialnej jest Chrystusowa wiara, nadzieja i miłość. Podkreślił znaczenie ludzkiej solidarności, życzliwość i jedności. Ksiądz biskup wyraził radość, że kaplica powstała tak szybko i że mógł odprawić Pasterkę w najmłodszej w diecezji wspólnocie parafialnej. Dodał, że na tę noc kaplica stała się katedrą, bo gdzie biskup - tam katedra. Ordynariusz rzeszowski poświęcił kaplicę, pobłogosławił i podziękował wszystkim parafianom.

Ks. proboszcz Robert Mokrzycki zwracając się do parafian podziękował im za modlitwę w intencji nowej wspólnoty, za życzliwe przyjęcie i za włączenie się - już na starcie - w parafialne życie. Proboszcz powiedział, że w ściany kaplicy, w jej wystrój, wpisana jest w sposób widoczny a zarazem niewidoczny dobroć i szczodry, ofiarny gest wielu osób na czele z Panem Ryszardem Walasem. Poprosił o dalsze wsparcie, by mury powstającej, nowej rzeszowskiej świątyni były wspólnym dziełem ludzkich serc.

Słowa podziękowania za modlitwę, dobre rady, życzliwość, materialną pomoc ks. proboszcz skierował również do Braci kapłanów, którzy uradowali się że powstaje nowa parafia i nowa świątynia, świadectwo dynamizmu wiary i żywotności diecezji rzeszowskiej.

adm.

(zdjęcia: ks. Józef Mucha)

Pasterka w Szopce
Pasterka w Szopce
Pasterka w Szopce