Kamień Węgielny - "Oto jest dzień który dał nam Pan"

czwartek, 19 Październik 2017

„Oto jest dzień, który dał nam Pan” – tymi słowami Ks. Proboszcz Robert Mokrzycki powitał Ks. Bpa Jana Wątrobę oraz wszystkich przybyłych gości na naszą parafialną uroczystość odpustową ku czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Tegoroczny odpust, przypadający w 33 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego, ma dla naszej parafii znaczenie historyczne, gdyż ks. Bp. Jan Wątroba wmurował kamień węgielny pod nasz nowy kościół.

Ksiądz Proboszcz wprowadzając w sens tego wydarzenia powiedział: „Wszyscy, wszczepieni przez chrzest w Chrystusowy Kościół, jesteśmy jego żywymi kamieniami. Także my, wspólnota parafii p.w. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która podjęła dzieło budowy świątyni – domu Boga żywego. Dziś w polskiej, rzeszowskiej ziemi, uświęcanej od tysiąca lat obecnością Chrystusa Eucharystycznego, osadzimy kamień węgielny w nowej świątyni. Jest nim cegła wyjęta z grobu naszego błogosławionego Patrona na warszawskim Żoliborzu”.

Następnie odczytano specjalnie przygotowany „Akt erekcyjny” z głównymi informacjami na temat twórców i budowniczych kościoła i tenże akt podpisał m.in. biskup rzeszowski Jan Wątroba, ks. Józef Stanowski – dziekan dekanatu Rzeszów-Południe, Marek Ustrobiński – wiceprezydent Rzeszowa, ks. Robert Mokrzycki – proboszcz parafii bł. Jerzego Popiełuszki i Roman Jakim – przewodniczący Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

Następnie cześć obecnych na Mszy św. przeszła z kaplicy na plac budowy, gdzie bp Jan Wątroba wmurował kamień węgielny, który został poświęcony przez papieża Franciszka na Jasnej Górze 28 lipca 2016 r. Wierni zgromadzeni w kaplicy mogli oglądać akt wmurowania przez łącze z multimedialnym projektorem.

W homilii Ksiądz Biskup nawiązał do przypowieści Pana Jezusa o budowaniu domu na skale. Jako przykład człowieka budującego na skale, którą dla chrześcijan jest Jezus Chrystus, wskazał osobę patrona parafii – bł. ks. J. Popiełuszkę.

W Mszy św. uczestniczyły m.in. władze państwowe i samorządowe oraz parlamentarzyści, a także poczty sztandarowe Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” i Związku Strzeleckiego „Strzelec”, licznie zgromadzeni goście oraz parafianie.

Uroczystość zakończyło odmówienie litanii do bł. Ks. Jerzego i odśpiewanie podniosłego „Ciebie Boga wysławiamy” przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Po pieśni Boże coś Polskę wszyscy obecni mieli okazję oddać cześć i ucałować relikwie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Niech nowo położony kamień węgielny z grobu ks. Jerzego, stanowi stabilne oparcie dla naszej młodej parafii i będzie mocnym fundamentem tego co jeszcze przed nami.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej fotorelacji (cz.1 i cz.2)
fot. ks. Tomasz Nowak i p. Anna Kukulska