Betonowanie sklepienia nad kościołem

wtorek, 28 Sierpień 2018

Zakończono pierwszy etap betonowania, którym jest sklepienie łukowe i nawy boczne. Zgodnie z technologiczną kolejnością w drugim etapie po wykonaniu skomplikowanego zbrojenia, betonem wylane zostanie sklepienie
nad prezbiterium i chórem.
Wszystkich darczyńców i budowniczych polecamy wstawiennictwu patrona
budowanej świątyni, bł. Jerzego Popiełuszki - kapłana męczennika.