Betonowanie sklepienia nad prezbiterium

środa, 12 Wrzesień 2018

Dzisiaj rano zakończono zbrojenie sklepienia nad prezbiterium a
następnie sklepienie pochłonęło 55 m3 betonu. Wykonana została także izolacja stropodachu w domu parafialnym.