Końcówka prac przy wschodniej ścianie elewacji kościoła

czwartek, 16 Maj 2024

Kończymy roboty przy wschodniej ścianie elewacji naszego kościoła, na której widnieje wizerunek Patrona naszej świątyni bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Do wykonania została ostatnia północna ściana kościoła, na której zostaną upamiętnieni fundatorzy cegiełek elewacji. Bardzo serdecznie prosimy o pomoc w budowie i ufamy, że nie zabraknie solidarnych i wdzięcznych serc za ofiarę życia Patrona naszej wolności, bł. ks. Jerzego, którego słowa niech nas mobilizują i umacniają w codziennym życiu: "Nie można uśmiercać nadziei. Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat".