Cegiełki na elewację kościoła bł. ks. Jerzego Popiełuszki

poniedziałek, 16 Maj 2022

Przygotowujemy się do wykonania elewacji naszego kościoła i zapraszamy do ufundowania cegiełki - choć 1 m2 powierzchni elewacji. Koszt 1 m2 elewacji wynosi 960 zł. a powierzchnia całości to 3500 m2. Do wiosny planujemy wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji kanalizacji, wody i wody przeciw pożarowej wewnątrz kościoła. Technologicznie następnym etapem jest ocieplenie i elewacja zewnętrzna świątyni. Każdy ofiarodawca zostanie upamiętniony na specjalnej tablicy wkomponowanej w elewację świątyni.

Zgodnie z dokumentacją budowlaną architekci zaprojektowali na naszym kościele elewację wentylowaną. Cechą szczególną elewacji wentylowanej jest szczelina powietrzna znajdująca się między okładziną elewacyjną a izolacją. Na system elewacji wentylowanej składa się podkonstrukcja (metalowa i aluminiowa), warstwa izolacyjna (wełna mineralna z welonem) oraz okładzina zewnętrzna pełniąca rolę ochrony przed wpływem warunków atmosferycznych. Zadaniem szczeliny wentylacyjnej znajdującej się pomiędzy izolacją a okładziną zewnętrzną jest umożliwienie swobodnego przepływu powietrza. Jedną z głównych zalet takiego rozwiązania jest poprawa warunków klimatycznych pomieszczeń w budynku. Ponadto elewacja wentylowana gwarantuje doskonałą izolacyjność termiczną.

Elewacja kościoła

Okładziną zewnętrzną na naszym kościele będą płyty ceramiczne rozmiarów 250/120 cm. Ceramika na elewacjach wentylowanych ma bardzo dużą przewagę w stosunku do innych materiałów – zarówno kamiennych, betonowych czy też wykorzystaniem kompozytów, nie wspominając o elewacjach „lekkomokrych”. Ceramika ma wysoką trwałość, najwyższą odporność na czynniki atmosferyczne (niskie temperatury), wysoką trwałość kolorystyczną (odporność na odbarwienia UV), niską wagę co wpływa pośrednio na termikę budynków (niewielka ilość podkonstrukcji, mniejsza ilość mostków termicznych).

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian i wszystkich życzliwych osobie i posłannictwu ks. Jerzego Popiełuszki w Polsce i na świecie, by wspierali dzieło budowy kościoła pod jego wezwaniem. Niech każdy wniesie w to dzieło swoją osobistą, nawet najmniejszą cegiełkę ofiarności i modlitwy. 

W tytule wpłaty wpisz: Budowa kościoła - Cegiełka na elewację (ilość m2)
      ► Numer konta bankowego budowy kościoła

lub wpisz ilość fundowanych m2 elewacji i skorzystaj z płatności elektronicznych:

Cegiełki na elewację kościoła

Dotychczas ufundowano  40 m2 elewacji kościoła.
Na swoich fundatorów oczekuje jeszcze  3460 m2 elewacji.

Elewacja kościoła Elewacja kościoła
Elewacja kościoła Elewacja kościoła

Ufundowano 1.14% elewacji