Gorący apel i prośba o pomoc w wykonaniu elewacji kościoła

niedziela, 12 Maj 2024

Zwracamy się z gorącym apelem i prośbą do wszystkich życzliwych osobie i posłannictwu ks. Jerzego Popiełuszki w Polsce i na świecie o pomoc w wykonaniu elewacji kościoła. Koszt 1 m2 elewacji wynosi 960 zł. a powierzchnia całości to 3500 m2. Każdy ofiarodawca zostanie upamiętniony na specjalnej tablicy wkomponowanej w elewację świątyni. Choć mamy wobec bł. ks. Jerzego dług wdzięczności, to nie traktujmy swojego wsparcia jako przykrego obowiązku, czy ciężaru nie do uniesienia, ale uznajmy, że Bóg dał nam łaskę uczestniczyć w ważnym pod względem duchowym i materialnym przedsięwzięciu.

Elewacja kościoła

Cechą szczególną elewacji wentylowanej jest szczelina powietrzna znajdująca się między okładziną elewacyjną a izolacją. Na system elewacji wentylowanej składa się podkonstrukcja (metalowa i aluminiowa), warstwa izolacyjna (wełna mineralna z welonem) oraz okładzina zewnętrzna pełniąca rolę ochrony przed wpływem warunków atmosferycznych. Zadaniem szczeliny wentylacyjnej znajdującej się pomiędzy izolacją a okładziną zewnętrzną jest umożliwienie swobodnego przepływu powietrza. Jedną z głównych zalet takiego rozwiązania jest poprawa warunków klimatycznych pomieszczeń w budynku. Ponadto elewacja wentylowana gwarantuje doskonałą izolacyjność termiczną.

Za wszystkich darczyńców i ich rodziny modlimy się codziennie, a każdego 19-go dnia miesiąca sprawujemy w ich intencji mszę świętą i polecamy Bogu ich osobiste prośby.

W tytule wpłaty wpisz: Budowa kościoła - Cegiełka na elewację (ilość m2)
      ► Numer konta bankowego budowy kościoła

lub wpisz ilość fundowanych m2 elewacji i skorzystaj z płatności elektronicznych:

Cegiełki na elewację kościoła

Dotychczas ufundowano  2152 m2 elewacji kościoła.
Na swoich fundatorów oczekuje jeszcze  1348 m2 elewacji.

Elewacja kościoła Elewacja kościoła
Elewacja kościoła Elewacja kościoła

Ufundowano 61.49% elewacji


Przelew tradycyjny:

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie
ul. Sokoła 6
35-010 Rzeszów
Polska

Adresat:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie
ul. Solidarności 4
35-082 Rzeszów
Polska

Numer rachunków:

PLN

 

39 1540 1131 2113 2466 4281 0001


EUR

 

IBAN: PL

12 1540 1131 2113 2466 4281 0002


SWIFT CODE: EBOSPLPW122


USD

 

IBAN: PL

82 1540 1131 2113 2466 4281 0003


SWIFT CODE: EBOSPLPW122