Wstaw witraż Maryjny starotestamentalnych proroctw

piątek, 13 Maj 2022

Z radością informujemy, że wszystkie moduły witraży obrazujących życie Maryi wg ewangelii Łukasza mają już swoich fundatorów i została podpisana umowa na ich wykonanie. Obecnie prezentujemy dwa kolejne okna witrażowe przedstawiające starotestamentalne proroctwa dotyczące Najświętszej Maryi Panny.

Powierzchnia każdego okna witrażowego podzielona jest na osiem modułów, choć od poprzednich te są nieco większe i obciążone inflacją. Koszt jednego wynosi 6700 zł. Ofiarodawcy, którzy w swojej dobroci zaangażują się w powstanie tego przedsięwzięcia, zostaną podpisani na ufundowanym przez siebie module witraża.

W tytule wpłaty wpisz: Budowa kościoła - nr modułu witraża
      ► Numer konta bankowego budowy kościoła

lub wybierz jeden z dostępnych modułów i skorzystaj z płatności elektronicznych:

Witraż Maryjny starotestamentalnych proroctw

Klikaj w poniższe moduły witraża, aby wyświetlać szczegóły.
W tytule przelewu podaj numer ufundowanego modułu.

Ufundowane moduły witrażowe: 16 z 16
► kliknij tutaj aby wyświetlić aktualny status ufundowanych modułówWitraż MS1 - Witraże przedstawiają wydarzenia zapisane w Księdze Rodzaju i opisują akt stworzenia świata przez Boga, zaznaczając już pierwszą dobrą nowinę, czyli zapowiedź przyjścia na świat Niepokalanej. Jest ona ukazana zgodnie z boskim planem jako kobieta stąpająca po ziemi i księżycu, co wskazuje jej niezwykłą duchową moc. Zgodnie z Bożym zamysłem, pierwszych rodzice zostają wygnani z raju, którego bram pilnuje jeden z aniołów, uniemożliwiający dostęp Adama i Ewy do drzewa życia, przez co stan klęski i grzechu utrwalili by na wieczność. Wygnanie z raju spowodowało trud, cierpienie, i ciężką pracę, jaką symbolizują w ostatnim witraży cierń i oset.

Witraż MS2 - Witraże opisują spełnienie się Bożych obietnic, które w raju zapowiadały przyjście na świat Niepokalanej Dziewicy, która przyniesie światu Zbawiciela. Jego przyjście zapowiadali na kartach Starego i Nowego Testamentu liczni prorocy i prorokinie (Izajasz, Micheasz, Jeremiasz, Symeon i  Anna) zebrani w jednym z witraży i wskazujący na króla Salomona, pierwszego potomka dawidowej dynastii, z której pochodził Pan Jezus. Ostatnie dwa okna ukazują właśnie króla Dawida, grającego na harfie i wyśpiewującego swe psalmy, w których wielokrotnie opisywał przyjście, działalność i misję Zbawiciela pochodzącego z jego rodu.

Wizualizacja witraża Maryjnego


Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Szczepanikowi za profesjonalne wykonanie zdjęć witraża i poszczególnych jego modułów.