Wstaw witraż ołtarzowy w naszym kościele

poniedziałek, 1 luty 2021

W Prezbiterium naszej świątyni powstaje witraż ołtarzowy - Apoteoza Polskich Męczenników, wśród których jest patron parafii - bł. ks. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik.

Projekt autorstwa artysty plastyka pana Macieja Kauczyńskiego z Krakowa trafnie wpisuje wybiórczy katalog polskich męczenników za wiarę w tajemnicę Chrystusowej Golgoty. Witraże wypełniające centralną przestrzeń świątyni akcentują wizualnie prawdę iż krew męczenników jest posiewem wzrostu Kościoła. Zarówno miejsce ekspozycji, jak i jego skala koncentrują uwagę uczestników liturgii na tym, że każdy chrześcijanin może mieć w nim swój udział. Jeśli nie poprzez męczeństwo krwi - to z pewnością także przez białe męczeństwo pokonywania własnych słabości, pokus i grzechu oraz wierność obowiązkom płynącym z osobistego powołania.

Wzajemne przenikanie się w projekcie koloru niebieskiego (symbolizującego wymiar nieba) i czerwonego (przelaną męczeńską krew) to ukryta przestrzeń wiary w bosko-ludzki wymiar dziejów. Bez niego nie byłoby Golgoty (autentycznej, ludzkiej śmierci Syna Bożego, dzięki której w kenozie dotknął dramatu umierania. Ale, jak wykazuje św. Paweł Flp 2, 6-11 ostatnim etapem kenozy staje się wywyższenie i chwała. Witraż pokazuje, że człowiek wierzący, doświadczający na wzór Chrystusa męczeńskiej śmierci wchodzi w tę samą przestrzeń chwały wiecznej. Na niej zbudowany jest Kościół. Od wnętrza umacnia go Eucharystia - wciąż trwająca sakramentalnie tajemnica Golgoty: ciała zawieszonego na krzyżu i Krwi przelanej.

Witraże w prezbiterium naszego kościoła to tylko niektóre z aktów heroicznego oddania życia za wiarę, Kościół i Ojczyznę. Od Pięciu Braci Polskich za czasów Chrobrego po franciszkanów - polskich misjonarzy w Peru i Patrona Solidarności - ks. Jerzego Popiełuszkę. W poszczególnych modułach okien wystawione są akty męczeństwa, dokumentujące wartość życia Chrześcijanina – tak aktualną w życiu Kościoła. Założenie tematyczne nawiązuje do idei męczeńskiej śmierci wierzących katolików i greko-katolików, wywodzących się spośród duchowieństwa, zakonów i laikatu.

Tradycyjna technika witrażu, nawiązuje do osiągnięć rzemiosła witrażowego od średniowiecznej tradycji toruńskiej i wielowiekowego doskonalenia tego warsztatu w pracowniach krakowskich. Te niezwykłe dzieła sztuki powstaną w wersji patynowanej, z modelowaniem postaci i tła, a wykonawcą projektu będzie Pracownia Witraży Krzysztof Paczka z Krakowa.

Powierzchnia pięciu witraży w prezbiterium podzielona jest na 40 modułów. Koszt jednego wynosi 5600 zł. Ofiarodawcy, którzy w swojej dobroci zaangażują się w powstanie tego przedsięwzięcia, zostaną podpisani na ufundowanym przez siebie witrażu.

Od czterech lat wspólnie wznosimy naszą świątynię na chwałę Boga. Wasza pomoc jest nieoceniona. Dziękujemy Wam za to i prosimy o podjęcie tego wspólnego i osobistego wysiłku.

Kiedy przykładam rękę do Bożych spraw, wtedy ON przykłada swoją do moich i widzę jak Jego dobroć jest większa niż moje oczekiwania.

► Numer konta bankowego budowy kościoła

Witraż ołtarzowy

Klikaj w poniższe moduły witraża, aby wyświetlać szczegóły.
W tytule przelewu podaj numer ufundowanego modułu.

Ufundowane moduły witrażowe: 40 z 40
kliknij tutaj aby wyświetlić aktualny status ufundowanych modułów



Święci i błogosławieni polscy męczennicy przedstawieni w ołtarzowym witrażu.
(od lewej i od góry)

I witraż P1; Św. Jana Sarkander, Św. Jozafat Kuncewicz, Św. Andrzej Bobola, Św. Wojciech, Pięciu Braci Męczenników (Św. Benedykt i Św. Jan, Św. Izaak i Św. Mateusz, Św. Krystyn).

II witraż P2; Bł. Maria Stella i 10 Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu, Bł. Męczennicy Franciszkanscy z Peru Bł. Michał Tomaszek, bł. Zbigniew Strzałkowski.

III witraż P3; Bł. Męczennicy Podlascy z Pratulina, Gdańscy Księża Męczennicy - Księża Marian Górecki, Franciszek Rogaczewski i Bronisław Komorowski, Ks. kmdr Władysław Miegoń.

IV witraż P4; Męczennicy uniccy z Podlasia, św. Melchior Grodziecki i Towarzysze, bł. Władysław Findysz

V witraż P5; Błogosławieni Męczennicy Dominikańscy z Sandomierza, bł. Karolina Kózka, Św. Stanisław ze Szczepanowa, Św. Maksymilian Maria Kolbe.


Połączeniem techniki rzeźbiarskiej z witrażową jest w centrum witraża Chrystus Ukrzyżowany - Maryja i Św. Jan Apostoł. Poniżej Maryi bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Wizualizacja witraża w widoku ołtarza


Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Szczepanikowi za profesjonalne wykonanie zdjęć witraża i poszczególnych jego modułów.