Trwa zbrojenie sklepienia kościoła

piątek, 17 Sierpień 2018

Trwają prace przygotowujące do wylania betonem  naw  bocznych i łukowego sklepienia nad nawą główną. Na zdjęciach widać wyraźnie, że już teraz koncentrujemy uwagę nad uzbrojeniem łuku oraz belkami podtrzymującymi konstrukcje nośną sklepienia. Sklepienie łukowe wymaga benedyktyńskiej pracy i jest skomplikowane z racji na łuki, tysiące różnych elementów stalowych oraz średnicę stalowych prętów. 

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie w budowę, prosimy wszystkich parafian i ludzi dobrej woli o modlitwę i ofiarność. Niech świątynia wznoszona na chwałę Bogu nie tylko rośnie jako dom Boży, ale i umacnia się w Waszych sercach.