Koło Biblijne

„Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce" (Ps 119,105)

Wszyscy potrzebujemy światła po to, aby żyć. Światła zarówno w znaczeniu dosłownym, fizycznym, ale jeszcze bardziej światła, które rozświetli „ciemności naszych serc”. Często tę ciemność odczuwamy w różnych momentach życia, brakuje nam światła nadziei, światła zrozumienia, światła mądrości, światła miłości. Pan Bóg na różnych szlakach życiowych nie pozastawia nas bez światła. Daje nam Słowo. Często jednak nie wiemy, nie umiemy albo nie chcemy z tego światła skorzystać.  Jesteśmy uczniami Chrystusa. „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9,7) On każdego z nas zaprasza do słuchania Słowa. Z tego słuchania rodzi się nasza wiara – czyli głębokie, osobiste zjednoczenie z Bogiem. Chcemy przez spotkania Biblijnego Koła nauczyć się wspólnie, jak czytać Pismo święte, jak zrozumieć zapisane wiele wieków wcześniej Słowa samego Boga i jak nimi żyć w naszej codzienności. Uważna, wspólna lektura, wyjaśnienie tekstów oraz modlitwa to momenty, przez które Biblia naprawdę staje się Księgą Życia, Światłem na ścieżce i Spotkaniem z Jezusem Chrystusem – Żywym Słowem.

Spotkania biblijne odbywają się w każdy wtorek po wieczornej mszy św.
Serdecznie zapraszamy wszystkich!