"I w życiu i w śmierci należymy do Pana"

wtorek, 3 Marzec 2020

"I w życiu i w śmierci należymy do Pana" - te słowa św. Pawła były motywem przewodnim rekolekcji wielkopostnych które od środy popielcowej do I niedzieli Wielkiego Postu prowadził w naszej parafii ks. prof. Mirosław Kalinowski. Ojciec Rekolekcjonista przez te kilka dni starał się pokazać nam życie chrześcijańskie jako drogę do szczęścia i miłości, które spełnią się ostatecznie w eschatologii - po przekroczeniu granicy życia doczesnego. W czasie rekolekcji kandydaci do bierzmowania przyjęli również krzyż - znak zbawienia. Módlmy się aby przez całe życie z odwagą i godnością je nieśli.