Wigilia Paschalna

sobota, 11 Kwiecień 2020

Po zachodzie słońca rozpoczęły się w naszej parafii obchody Wigilii Paschalnej. Jest to początek celebracji Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgia Wigilii składa się z 4 części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej, w czasie której odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne oraz Liturgii Eucharystycznej. Procesja rezurekcyjna, która jest uroczystym ogłoszeniem światu Zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego, w tym roku ograniczona została do przejścia przed drzwi wejściowe kościoła. Z tego miejsca pobłogosławiliśmy Najświętszym Sakramentem naszych Parafian, przeżywających Wigilie Paschalną w rodzinnym gronie. Nosimy Was w naszych sercach i każdego dnia polecamy wstawiennictwu Matki Bożej Robotników-Solidarności, która w Jasnogórskim Obrazie gości w naszej parafii;

Z okazji Świąt Paschalnych życzymy Wam odkrycia na nowo „wielkiej tajemnicy wiary” – zmartwychwstania naszego Zbawiciela, który pozostał z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (por. Mt 28,20) w misterium Eucharystii.

Niech Zmartwychwstały Pan obdarza pokojem i nadzieją na spokojne dni w dobrym zdrowiu i wszelkiej pomyślności w codziennym życiu.

Z darem modlitwy – Wasi kapłani.