Zjazd kursowy Księdza Proboszcza

wtorek, 23 Czerwiec 2020

23 czerwca 2020r. w naszej parafii odbył się zjazd kursowy księży – rocznika święceń 1993. Kapłani z tego rocznika święceń, do którego należy nasz ks. Proboszcz pracują obecnie w pięciu diecezjach: rzeszowskiej, przemyskiej, sandomierskiej, łódzkiej i diecezji polowej. Kilku pracuje także na misjach zagranicznych. Księża co roku w rocznice święceń gromadzą się u jednego z kolegów na parafii by wspólnie dziękować Bogu za dar kapłaństwa. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił J.E. Ks. Biskup Edward Białogłowski, który na pierwszym roku w seminarium duchownym był ich ojcem duchownym. Czterech kolegów kursowych Księdza Proboszcza już nie żyje. Pamiętano o nich w modlitwie.