Wzrastać w mądrości i łasce…

wtorek, 1 Wrzesień 2020

1 września Mszą św. o godz. 18:00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. W kościele licznie zgromadzili się uczniowie wraz z rodzicami oraz dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy pracujący w szkołach znajdujących się na terenie naszej parafii.

W trwającym czasie pandemii, kiedy od niemal pół roku uczniowie nie mogli być obecni w szkole, rozpoczęcie nowego roku szkolnego posiadało szczególne znaczenie. Uświadomiliśmy sobie, że jako uczniowie i nauczyciele tworzymy wyjątkową szkolną rodzinę, która tęskni za sobą i potrzebuje siebie nawzajem.

Przypomnieliśmy sobie także, że zdobywanie wiedzy i mądrości nie musi stać w sprzeczności w zdobywaniu świętości i wzrastaniu w łasce Bożej, czego przykładem są liczni święci i błogosławieni, a wśród nich Polski święty – Stanisław Kostka, który jako wybitnie uzdolniony uczeń odznaczał się wielką miłością do Pana Boga i Matki Najświętszej.

Wspólną modlitwę zakończyło uroczyste błogosławieństwo uczniów i przyniesionych przez nich przyborów szkolnych oraz modlitwa do Matki Najświętszej.