Co dzieje się z człowiekiem po śmierci i jak skutecznie pomóc naszym zmarłym?

niedziela, 1 Listopad 2020

Jan Paweł II

Kościół uczy nas, że śmierć jest momentem, w którym dusza opuszcza ciało człowieka i wchodzi w nowy wymiar życia, które nie będzie już miało końca. Tym nowym wymiarem życia jest niebo – dla zbawionych albo piekło – dla potępionych. Ciało człowieka, złożone po śmierci do grobu, na końcu istnienia tego świata zmartwychwstanie i na nowo połączy się duszą, która przebywać już będzie w niebie bądź w piekle.

Człowiek, który umiera pojednany z Bogiem, to znaczy po spowiedzi świętej, mając serce czyste, będzie zbawiony. Człowiek, który umiera niepojednany z Bogiem, bez spowiedzi i w stanie grzechu ciężkiego, będzie potępiony.

Człowiek zbawiony nie zawsze jednak osiąga niebo od razu po śmierci. Może zdarzyć się, że dusza potrzebować będzie końcowego oczyszczenia, które dokona się w czyśćcu. Czyściec, to „miejsce”, w którym dusza pokutuje za wszystkie popełnione przez człowieka grzechy w ciągu życia ziemskiego. Bóg w swoim miłosierdziu już przebaczył te grzechy podczas sakramentu pokuty, ale sprawiedliwość Boża domaga się odpokutowania tychże grzechów. Jeśli człowiek nie zdoła odpokutować za swoje grzechy żyjąc na ziemi, dokona się to po śmierci w czyśćcu.

Dusza pokutująca w czyśćcu nie może sama sobie pomóc. Potrzebuje ona wstawiennictwa i modlitwy innych osób. Modląc się na ziemi za zmarłych prosimy Boga, aby skrócił duszom czas pokuty w czyśćcu i przyjął je do chwały nieba. Najskuteczniejszą modlitwą za zmarłych jest Msza Św. oraz ofiarowanie za nich odpustu zupełnego.

Odpust zupełny jest zakończeniem czasu pokuty i oczyszczenia duszy w czyśćcu i natychmiastowym otworzeniem jej bramy nieba. Ofiarując za zmarłego odpust zupełny wypraszamy u Boga skrócenie obecności w czyśćcu i przyjęcie do chwały nieba.

Warunki zyskania odpustu zupełnego za zmarłych w miesiącu listopadzie:

Zgodnie z decyzją Ojca Świętego Franciszka, ze względu na trwającą pandemię, odpust zupełny może zyskać przez osiem dni listopada (dowolnie przez siebie wybranych) każdy wierny, który spełni poniższe warunki:

  1. Stan łaski uświęcającej (wystarczy jeden raz przystąpić do spowiedzi, aby zyskać kilka odpustów zupełnych)

  2. Przyjęcie Komunii Świętej

  3. Wyzbycie się w sercu przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet najmniejszego

  4. Modlitwa Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo według intencji Ojca świętego

  5. Nawiedzenie cmentarza i odmówienie na nim dowolnej modlitwy za zmarłych (np. Wieczne odpoczywanie)

W ciągu jednego dnia wierny może zyskać tylko jeden odpust zupełny.

Nie zmarnujmy tak wielkiego daru, jaki daje nam Kościół i pomóżmy zmarłym wejść do domu Ojca.