Czwartek, I Tydzień Adwentu

czwartek, 3 Grudzień 2020

Mamy miasto potężne, a Jahwe jest jako środek jego ocalenia, - Iz 261b.

Słowo proroka pokazuje królestwo Boże jako potężne miasto. Miasto, któremu sam Bóg gwarantuje bezpieczeństwo. Do którego wchodzi sprawiedliwy, czyli oczyszczony łaską lud; dochowujący mu wierności, całkowicie ufający Boskim wyrokom. Bóg staje się skałą, kimś kto zawsze jest wierny. On, Skała (Pwt 32,4) jest najwierniejszy swemu słowu, Jego plany nigdy nie zawodzą. Jego mury nie odgradzają, ale dają bezpieczeństwo A więc w - ów dzień -, jak zaczyna się dzisiejsze czytanie, jest dniem, które przyniesie zwycięstwo bo wiara ludu da temu zwycięstwu napęd, siłę i skuteczność. On jest skałą, odporną na ludzką niewierność i słabość. Nawet jeśli tak łatwo zapominamy o tym co dla nas zrobił i co nam obiecał. Tylko Bóg nie zawodzi. Tylko na Nim można budować wszystkie pragnienia i nadzieje. jest opoką pewną i trwałą – dla naszych planów. To dlatego ewangelia mówi, że do bożego królestwa wejdą ci, co dochowują wierności Bogu. Którzy budują na skale, a więc na Jego planach i jego wymaganiach. Czymś zupełnie oczywistym jest fakt budowania na skale, niż na piasku, to trudniejsza budowla, ale dająca solidniejsze oparcie. Budując na słowach Boga mamy pewność, że to co zbudujemy, wystawimy nie runie, bo budujemy prawdziwe schronienie w czasie bardzo zmiennych kolei naszych losów. Budować na Chrystusie to budować na ukrzyżowanej, sprawdzonej miłości Boga do człowieka. Budować na Kimś, kto zawsze jest wierny.