Pasterka

piątek, 25 Grudzień 2020

Gdy głęboka cisza ogarnęła wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi (Mdr 18,14-15).

Ten opis karzącej interwencji na Egipt, liturgia Bożego Narodzenia stosuje do tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i wraz z ewangelią o pokłonie pasterzy oddanemu Dzieciątku w noc betlejemską najlepiej ilustruje mszę św. o północy, zwaną tradycyjnie pasterką. Wraz z przyjściem Syna Bożego w ludzkim ciele przyszła kara na zło, grzech i śmierć. Moc Boża przyszła z pomocą człowiekowi w zdobywaniu nieba. Te myśli przewijały się w homilii podczas pasterki sprawowanej przez Biskupa Ordynariusza i kapłanów pracujących w naszej parafii. W szopce - powiedział biskup Ordynariusz jest miejsce dla każdego, dlatego w niektórych z nich, oprócz tradycyjnych figur pojawiają się te niecodzienne: kowal, strażak, lekarz i nauczyciel, gdyż wszyscy są zaproszeni aby napełnić się bożą mocą. Wykorzystując fragmentu Listu Apostolskiego papieża Franciszka z 2019 roku przypomniał biskup Jan: Syn Boży znajduje miejsce tam, gdzie zwierzęta przychodzą jeść. Siano staje się pierwszym posłaniem dla Tego, który objawi się jako „chleb, który z nieba zstąpił” (J 6, 41). Pasterka z bardzo licznym udziałem wiernych zakończyła się podziękowaniem za troskę i stałą obecność Ks. Biskupa na różnych etapach i na różnych wysokościach świątynnych murów Biskupa Jana, oraz życzeniami z okazji Imienin Biskupa Ordynariusza. W końcowych słowach, przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa Ks. Proboszcz podziękował Ks. Biskupowi za pasterską posługę, a parafianom za tak liczny udział w pasterce. Wskazując na jeszcze surowy wystrój i chłód panujący w świątyni nawiązał do podobnej scenerii, jaka panowała w Betlejemskiej szopce. Podkreślił jednocześnie, że ciepło wiary przyniesione przez wszystkich uczestników tej nocy do parafialnej świątyni sprawiło, że ta Msza święta mogła być sprawowana w ciepłej atmosferze.