Następca Apostołów w naszej wspólnocie (dzień wizytacji kanonicznej)

wtorek, 4 Maj 2021

W minioną niedzielę (2 maja br.) przeżywaliśmy bardzo radosną chwilę w naszej wspólnocie. Goszcząc Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego, już drugi raz w historii naszej parafii, przeżywaliśmy wizytację kanoniczną.

Jego Ekscelencja, nawiązując do czasów apostolskich, przybył do nas, aby po raz kolejny z wielką troską i życzliwością pochylić się nad wszystkimi wiernymi. Przybył, aby na nowo wsłuchać się i zobaczyć, czym żyje i jak funkcjonuje nasza wspólnota parafialna oraz umocnić i wesprzeć nas swoim słowem i pasterskim błogosławieństwem.

Wizytacja rozpoczęła się przed naszą kaplicą, gdzie Ksiądz Proboszcz Robert Mokrzycki niosąc relikwie naszego Błogosławionego Patrona, wraz z Przewodniczącym Rady Osiedla przywitał Księdza Biskupa, a następnie zaprosił w mury nowego kościoła na celebrację Mszy św. o godz. 9.00. Podczas jej sprawowania obecni byli m.in. przedstawiciele grup parafialnych: Rady Duszpasterskiej, Róż Żywego Różańca, parafialnego Zespołu Caritas i Apostolstwa Dobrej Śmierci, od których na zakończenie Ks. Biskup odebrał sprawozdania, opisujące ich pracę i posługę na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

Kolejna Msza św. to modlitwa wraz z dziećmi komunijnymi, członkami Liturgicznej Służby Ołtarza, scholii dziecięcej, kręgu biblijnego i małżeństw należących do Kręgu Domowego Kościoła, którzy również na zakończenie Liturgii złożyli sprawozdania ze swej działalności.

Na Mszy św. o godz. 12.00 Ks. Biskup zawierzył całą naszą parafię

Św. Józefowi, prosząc o Jego opiekę i błogosławieństwo Boże zarówno w dziele budowy nowej świątyni jak i w naszym duchowym wzrastaniu.

Kolejnym punktem wizytacji była Msza św. o godz. 14.00, na której Jego Ekscelencja udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii.

Ostatnim punktem wizytacji było nabożeństwo majowe sprawowane po Mszy św. o godz. 17.00 i Msza św. akademicka o godz. 20.00, podczas której Ks. Biskup przyjął życzenia i sprawozdanie od młodzieży i studentów, należących do scholii akademickiej i spotykających się w ramach formacji dla pracujących i studiujących członków naszej wspólnoty.

Dziękując Księdzu Biskupowi Edwardowi Białogłowskiemu za poświęcony czas, modlitwę, dobre słowo i pasterskie błogosławieństwo, zapewniamy o swojej pamięci w modlitwie.

Wdzięczni parafianie