Poniedziałek, Wspomnienie Świętych Joachima i Anny, rodziców NMP

poniedziałek, 26 Lipiec 2021

Pierwsze czytanie: Wj 32, 15-24.30-34

Biblia milczy o Joachimie i Annie, ale zdanie z pierwszego czytania może być dla nas pomocne. Bóg przemawia do Mojżesza: idź teraz i prowadź ten lud, gdzie Ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed Toba. Dokąd? Czy tylko do Ziemi Obiecanej? Nie tylko. Ziemią Obiecana jest nie tylko geograficzna Ziemia Święta, ale lud, który zawarł z Bogiem Przymierze. Zbawicielowi były potrzebne, przez kilkanaście wieków pokolenia ludzi wiary i niekiedy buntu, nadziei i zwątpienia, niekiedy mocnej miłości, a potem egoizmu i samolubstwa. Nie brakło takich jak Mojżesz, ale i głupi i okrutny król Manasses.

Najbliżej Jezusa nie byli ludzie przypadkowi. Wiara wielu pokoleń przygotowała ich wiarę i ufność w Boże plany. Tak blisko mogą się znaleźć tylko silni, ufni i pełni zawierzenia w Bożą mądrość. Królestwo Boże zasiane w czasach Mojżesza, stało się domem dla wiernych, którzy chowali się, gnieździli w koronach dawidowego królestwa.

Joachim i Anna są właśnie częścią tego wielkiego drzewa ludzi wiary i zaufania.