Październikowe nabożeństwa różańcowe

piątek, 1 Październik 2021

W piątek 1 października rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze sprawy w ręce Maryi, a Ona zanosi je do Jezusa. W różańcu rozważamy także tajemnice naszego zbawienia - całą historię Jezusa, od Zwiastowania, poprzez Jego ziemskie życie oraz mękę i śmierć, aż po Zmartwychwstanie i prawdy o niebie.

Zachęcamy wszystkich do wspólnotowego gorliwego odmawiania różańca w naszym kościele codziennie bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej.


Obietnice różańcowe

Matka Boża związała konkretne  obietnice z odmawianiem różańca. Dała je bł. Alanusowi de Rupe wielkiemu krzewicielowi różańca i założycielowi pierwszego, historycznie znanego bractwa różańcowego. Maryja zachęca do modlitwy różańcowej także w innych uznanych przez Kościół objawieniach: w Fatimie, w Lourdes i w naszym polskim Gietrzwałdzie. Często ukazywała się właśnie z różańcem w ręku. Niech te obietnice staną się zachętą dla każdego z nas:

• Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
• Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
• Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
• Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
• Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie różańca nie zginie.
• Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie niespodziewaną śmiercią; jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i stanie się godnym życia wiecznego.
• Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
• Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
• Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
• Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
• Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
• Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
• Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
• Wszyscy, którzy odmawiają różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
• Nabożeństwo do Mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.