Obrona pracy doktorskiej ks. Tomasza Kołodzieja, naszego wikariusza

wtorek, 28 Wrzesień 2021

Dziś, 28 września w liturgiczne wspomnienie św. Wacława, męczennika w jednej z auli Kolegium Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej naszego wikariusza Ks. Tomasza Kołodzieja. Radość ewangeliczna w duchowości kapłańskiej według Józefa Ratzingera/Benedykta XVI- taki miała tytuł obroniona praca, napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Adama Rybickiego, recenzentami tej pracy byli dwaj specjaliści od duchowości chrześcijańskiej: ks. Prof. Dr. hab. Wojciech Zyzak z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz ks. Prof. dr hab. Jacek Hadryś z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po krótkiej modlitwie i wprowadzeniu w wydarzenie obrony, odbyła się jak zwykle prezentacja osoby Doktoranta, po czym sam Ks. Doktorant przedstawił temat swej pracy, cel jej podjęcia oraz sposoby, metody jakimi dochodził do wyciągnięcia głównych myśli w nauczani najpierw Kardynała Ratzingera, a późniejszego papieża Benedykta XVI. Jak zwykle bywa w czasie obrony doktoratu należało wysłuchać najpierw głosów: promotora i recenzentów, którzy wskazywali na bardzo dobre strony, walory i wnioski z pracy. Następnie obrona pracy przeszłą w drugą fazę trudniejszą, bo trzeba było odpowiadać na pytania komisji, co stanowi sedno obrony doktorskiej pracy. Z tych zadań młody Ks. Doktorant wywiązał się nadzwyczaj sprawnie, rzeczowo i oryginalnie nie tracąc przy tym uśmiechu i radości, co niekiedy wywoływało również radość i uśmiech na twarzach wszystkich uczestników uroczystości, włączając w to grupę siedzących na sali kapłanów, zaproszonych gości, która liczyła grubo ponad 30 osób. Normą bywa, że po pytaniach promotora , recenzentów, członków komisji senackiej pytania zadaje każdy kto na te obronę został zaproszony lub przyszedł z ulicy, gdyż każda obrona pracy doktorskiej jest publiczna i każdy, ktokolwiek chce może w niej uczestniczyć; te pytania bywają niekiedy najtrudniejsze, bo nie do przewidzenia jest co komu w głowie zaświta, ale i w tym wypadku Ks. Doktorant wyszedł obronną ręką. Po tym nastąpiła przerwa na posiedzenie komisji i tajne głosowanie, które jak się okazało nie trwało zbyt długo, co poskutkowało jednomyślną decyzją 8 jej członków, aby nadać Ks. Tomaszowi stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości czego serdecznie mu gratulujemy! W ten sposób nasza rzeszowska diecezja wzbogaciła się o kolejnego znawcę i specjalistę, tym razem z teologii duchowości. Życzymy nowemu Ks. Doktorowi obfitych bożych łask, niech Duch Święty, Dawca wszelkiej radości obficie udziela tego daru w życiu ewangelicznej posłudze jako duszpasterzowi naszej parafii.