Jak zyskać odpusty za zmarłych

środa, 27 Październik 2021

Cały miesiąc listopad stanowi okazję do uzyskania odpustów za zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:

●  pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych
●  spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
●  przyjęcie Komunii Świętej
●  odmówienie Ojcze nasz.... Wierzę... i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

UWAGA: Porządek Mszy świętych w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny jest następujący; 

●  1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych o godz.; 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 oraz o godz. 14.00 na cmentarzu przy ul. Podkarpackiej (wjazd jak do Biedronki). Nie ma Mszy świętej o godz. 17.00 i 20.00.​
●  2 listopada Dzień Zaduszny o godz. 7.00; 17.00 i 19.00.

Odpust za zmarłych