Rocznica Pierwszej Komunii św.

poniedziałek, 9 Maj 2022

Ważne wydarzenia naszego życia wymagają pamięci i uczczenia. Do takich chwil należy Pierwsza Komunia św., gdyż od tego dnia możemy przyjmować do serca żywego Chrystusa pod postacią Chleba i tym samym w pełni uczestniczyć we Mszy św. O tej ważnej dacie, która na stałe wpisała się w nasze życie duchowe przypominam nam pamiątkowy obrazek. Rok po Komunii św. dzieci z naszej parafii uroczyście przeżywały rocznicę tego niezwykłego wydarzenia. Podczas Mszy św. 8 maja dzieci jako swój dar ołtarza złożyły obrazki, które upamiętniają odprawienie dziewięć pierwszych piątków miesiąca.