Peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej

sobota, 4 Czerwiec 2022

Jubileusz 30-lecia istnienia Diecezji Rzeszowskiej jest okazją do dziękczynienia Bogu za dar diecezjalnej wspólnoty oraz wszelkie podejmowane w niej dzieła. Jest to także dobry czas na ożywienie wiary oraz zaangażowania wiernych w lokalny Kościół. W związku z tym, w ścisłym połączeniu z wyznaczonym dniem adoracji Najświętszego Sakramentu odbywa się peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej.

Do naszej parafii figura przybyła w czwartek wieczorem. Po powitaniu przez ks. Proboszcza przy licznie zgromadzonych wiernych została odprawiona Msza św. Naturalnym przedłużeniem Eucharystii była adoracja Najświętszego Sakramentu oraz odprawione nabożeństwo w intencji powołań z racji Pierwszego Czwartku Miesiąca. Po modlitwie różańcowej czuwanie przed Jezusem eucharystycznym i figurą Matki Bożej poprowadziła młodzież. O 21.00 po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego wierni otrzymali błogosławieństwo, które zakończyło pierwszy dzień nawiedzenia.

Następnego dnia po Mszy św. porannej i odśpiewaniu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP odbyła się całodzienna adoracja i modlitwa różańcowa w wyznaczonych godzinach. Przed Mszą św. wieczorną ks. Proboszcz zawierzył całą naszą parafię Matce Bożej. Po uroczystej Eucharystii pożegnaliśmy Matkę Bożą, która została przewieziona w towarzystwie Żołnierzy Wojska Polskiego do parafii garnizonowej.

Przez ten krótki czas, nasza kaplica stała się sanktuarium poprzez znak przybyłej do naszej wspólnoty figury Matki Bożej. Dziękujemy parafianom za piękny przykład wiary i modlitwy. Niech Matka Boża, wyprasza całej naszej wspólnocie potrzebne łaski.
 

Tekst zawierzenia

Przyjmij teraz, Maryjo wdzięczność naszej parafii za czas nawiedzenia. Niech będzie Bóg uwielbiony za ten czas łaski dla naszej wspólnoty! A Ty, Matko, bądź z nami w każdy czas! Prowadź nas po matczynemu!

W łączności z naszym Biskupem Janem, w duchu dziękczynienia za 30 lat naszej diecezjalnej wspólnoty klęczymy przed Tobą, nasza ukochana Matko i Królowo, umocnieni Twoim Nawiedzeniem w znaku fatimskiej figury, pokrzepieni duchowo, ugruntowani w świętej wierze z niezliczonymi postanowieniami oddajemy się Tobie. Prosimy Cię z całego serca: Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Niepokalana Dziewico, zawierzamy Tobie wszystkie rodziny naszej parafii, abyś uprosiła u swego Syna ich religijne i moralne odrodzenie, wyjednała łaskę pojednania rozbitym małżeństwom, a wszystkim uzależnionym od jakichkolwiek nałogów siłę do zwycięstwa nad nimi. Napełnij serca Matek i Ojców taką mocą, by z miłością przyjęli każde poczęte dziecko i wychowali na chwałę Panu Bogu i pożytek dla ludzi. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Boża Rodzicielko, zawierzamy Tobie dzieci i młodzież naszej parafii i prosimy, abyś uchroniła ich od zgorszenia, utraty wiary i wszystkich ciężkich grzechów i umocniła do chętnego poznawania Ewangelii i życia według zasad w niej zawartych. Nauczycielko nasza, Tobie polecamy nauczycieli i wychowawców. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Matko Kościoła, zawierzamy Tobie dzieło budowy naszej świątyni i prosimy, abyś wspomagała pragnienie i wysiłki naszej wspólnoty parafialnej, która buduje dom Bożej chwały, dom zbawienia, gdzie będzie rozbrzmiewać Ewangelia Twojego Syna i dokonywać się będą święte obrzędy. Wspieraj i prowadź, dodawaj sił i mądrości. Prowadź i wspomagaj ludzkie serca dobre i życzliwe, które modlitwą, pracą i ofiarą pomogą nam wznieść tę świętą budowlę. Obudź obojętne! Wiemy, że tylko z Twoją pomocą i Tobie poddani możemy udźwignąć trud wznoszenia Bożej świątyni. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, zawierzamy Tobie wszystkich chorych i cierpią­cych, starszych i samotnych, przynieś ulgę w cierpieniach, obdarz nadzieją zrozpaczonych, błogosław Służbie Zdrowia i wszystkim poświęcającym się w ofiarnym trudzie dla bliźnich. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Matko powołań kapłańskich i zakonnych, zawierzamy Tobie wszystkich kapłanów i siostry zakonne, każdego alumna naszego seminarium i pro­simy Cię: napełnij serca powołanych czystością, postawą służby i troską o chwałę Bożą. Uproś u swego Syna liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, bo żniwo wielkie, a robotników mało. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Królowo Pokoju, zawierzamy Tobie całą naszą Ojczyznę, władze pań­stwowe, administracyjne i samorządowe, uchroń świat przed wojnami i katastrofami i spraw, by wszyscy ludzie mogli się cieszyć sprawiedli­wym pokojem i bezpieczeństwem. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Wspomożenie wiernych, zawierzamy samych siebie Twojej Opiece i pro­simy: dopomóż nam gorliwie wypełniać nasze obowiązki wypływające z wybranego stanu czy zawodu, naucz nas poszanowania godności drugie­go człowieka, gorliwej modlitwy i uczciwej pracy, zgody w rodzinach i zakładach pracy, szacunku dla mienia publicznego. Twojej opiece pole­camy także ludzi bezrobotnych i bezdomnych. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Maryjo Dziewico, odnów pośród nas moc Kościoła pierwszych wieków, gdy chrześcijanie byli dla świata tym, czym jest dusza dla ciała, a jeden Duch ożywiał wszystkich wierzących. Umacniaj jedność naszej wspólnoty parafialnej, przywiązanie do pasterzy Kościoła i zgodę sąsiedzką. Niech ustaną wśród nas gniewy i spory, a zapanuje dobroć i miłość braterska. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Matko Odkupiciela, chcemy Cię naśladować w bezgranicznym oddaniu Panu Bogu, w nieskalanej czystości, w niezłomnej nadziei i męstwie w cierpieniu. Maryjo, Matko nasza, czuwaj nad naszą doczesną wędrówką i spraw, byśmy doszli Tam, gdzie Ty jesteś z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Amen.