Uroczystość Bożego Ciała

piątek, 17 Czerwiec 2022

Sam ludu swego odwiedza ściany, bo pragnie bawić między ziemiany”

W miniony czwartek (16 czerwca br.), w 60-ty dzień po Wielkanocy, przeżywaliśmy w całym Kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to drugi dzień w roku, obok Wielkiego Czwartku, kiedy w sposób szczególny pragniemy dziękować Bogu za dar Eucharystii i adorować Pana Jezusa obecnego wśród nas w „kruszynie chleba”.

Biorąc udział w procesji Bożego Ciała w tym dniu, wyraziliśmy naszą wiarę i prosiliśmy Pana Jezusa, aby nam towarzyszył każdego dnia w naszym codziennym życiu, w radościach i troskach oraz aby prowadził nas na drodze do zbawienia.

Przez całą oktawę tej Uroczystości serdecznie zapraszamy wszystkich, a w szczególności dzieci, na Mszę św. oraz procesję wokół naszej świątyni: codziennie w dni powszednie o godz. 18.00 (w niedzielę o godz. 17.00). Na zakończenie oktawy (23 czerwca br.) udzielimy naszym najmłodszym parafianom błogosławieństwa Bożego oraz rozdamy „słodką niespodziankę”.

Serdecznie zapraszamy
Wasi duszpasterze