Szkolne rekolekcje wielkopostne: W drodze na Górę Przemienienia

czwartek, 12 Marzec 2015

W dniach 10-12 marca 2015 r. w naszej świątyni parafialnej pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbyły się historyczne, bo pierwsze w krótkich dziejach parafii, rekolekcje wielkopostne. Uczestniczyli w nich uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie. Pod przewodnictwem rekolekcjonisty, ks. Lucjana Szumierza, proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, odbyli oni duchową wspinaczkę na Górę Przemienienia. Cała ta swoista wyprawa obejmowała kilka etapów: konferencje, nabożeństwo drogi krzyżowej, wspólny rachunek sumienia oraz możliwość spowiedzi, a jej motyw przewodni można sprowadzić do haseł: Prawdziwie pokochać samego siebie! Kto właściwie kocha samego siebie potrafi kochać bliźniego! Kto kocha siebie i bliźniego jest uzdolniony do miłości Boga

Zwieńczeniem rekolekcji była uroczysta Eucharystia, czyli sakramentalne spotkanie z Chrystusem Przemienionym. W homilii ks. Lucjan podkreślił, że to spotkanie nie powinno zamykać ludzkich starań o świętość, ale ma wyzwalać w chrześcijanach ducha apostolstwa.

Warto zaznaczyć, że sprawny przebieg rekolekcji przez ścisłą współpracę z naszą parafią zagwarantowali - Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Technicznych.