Parafialne rekolekcje wielkopostne: "Oto stoję u drzwi i kołaczę..."

wtorek, 24 Marzec 2015

W dniach 22 - 24 marca 2015 r. w naszej parafii odbyły się pierwsze parafialne rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje prowadził ks. Bogusław Babiarz, dyrektor wydziału administracyjnego, ekonom diecezji rzeszowskiej.
Mottem przewodnim były słowa z Apokalipsy: „Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Ap 3, 20). Przez całe rekolekcje o słowach tych przypominał wystawiony w prezbiterium obraz Chrystusa pukającego do drzwi.
Słuchając słowa Bożego i kontemplując ten obraz uczestnicy rekolekcji mogli dostrzec fundamentalną prawdę o bezgranicznej miłości Boga do człowieka. Jego bezustanne zatroskanie, wyczekiwanie oraz szczere pragnienie pozostania z tym, który odpowie na Jego wezwanie.
Jak mówił Rekolekcjonista, wielką łaską i przywilejem jest dla nas to, że On wciąż kołacze do drzwi naszego serca. Powinniśmy jeszcze tylko chcieć to usłyszeć i odpowiedzieć, otwierając swe serce z radością na przyjście Pana. Wtedy On z pewnością przekroczy jego próg, wstąpi i pozostanie w nim, przynosząc radość, pokój i ukojenie.
Pierwszymi owocami rekolekcji była spowiedź. Kolejnymi obok osobistych przemian, wierzymy, że będą deklaracje Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (modlitwa w intencji dziecka poczętego zagrożonego zagładą), do których zachęcał Rekolekcjonista w wigilię Zwiastowania Pańskiego, Dnia Świętości Życia oraz dołączenie do Róż Żywego Różańca.