Życzenia Wielkanocne

sobota, 8 Kwiecień 2023

Życzenia Wielkanocne

„Chrystus zmartwychwstan jest
nam na przykład dan jest
że mamy zmartwychpowstać
z Panem Bogiem królować. Alleluja!”

Drodzy Parafianie!

Życzymy z całego serca, aby prawda o Zmartwychwstaniu Pańskim przynosiła radość i nadzieję oraz ukazywała najgłębszy sens życia, którym jest nasze zmartwychwstanie. Niech przeżycie Świąt Wielkanocnych stanie się źródłem Waszego zmartwychwstawania ku dobru, prawdzie, ładowi serc, otwieraniu się na wartości Boże oraz kierowanie się nimi w codziennym życiu.

 

Wasi duszpasterze