Modlitwa i refleksja związana z nauczaniem bł. ks. Jerzego Popiełuszki - Patrona Ludzi Pracy

piątek, 19 luty 2016

        W piątek 19 lutego 2016 r. w naszym kościele miała miejsce kolejna konferencja z zakresu katolickiej nauki społecznej związana z postacią Patrona parafii bł. Ks. Jerzego Popiełuszko. Tym razem prelegentem był ks. dr Artur Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, który przedstawił perspektywę katolickiej nauki społecznej wobec ważnych zagadnień ekonomicznych dotyczących funkcjonowania gospodarki kraju, a także budowania odpowiednich relacji społeczno-gospodarczych. Jako punkt wyjścia wskazał on na potrzebę zrozumienia miejsca ekonomii w życiu każdego człowieka i w życiu społecznym. Kwestia ta wiąże się ściśle z postrzeganiem tego, kim jest człowiek, jaka jest jego relacja ze światem. Odpowiednia hierarchia wartości pozwala na porządkowanie także życia społeczno-gospodarczego. Wskazał on następnie na miejsce jakie przynależy mechanizmom rynkowym w zdrowym rozwoju ludzkim i społecznym oraz na niezbędny w nim właściwy udział państwa. Następnie omówił on zagrożenia związane z absolutyzacją praw ekonomii dla całego społeczeństwa, jak i poszczególnego człowieka. Na koniec zaś przedstawił krótko jakimi zasadami należy się kierować, aby właściwie odnaleźć się w życiu gospodarczym jako wierzący katolik.

        Zagadnienia poruszone w wystąpieniu spotkały się z wieloma pytaniami, które dotyczyły konkretnych problemów funkcjonowania osób wierzących w warunkach i ograniczeniach sfery gospodarczej w naszym kraju. Pytania dotyczyły m.in. problemu szarej strefy w gospodarce, kwestii dyskutowanych ostatnio przywilejów branżowych, sprawiedliwości społecznej dotyczącej bieżącej kwestii kredytów we frankach, pomocy socjalnej państwa wobec obciążania przedsiębiorców nowymi podatkami, a także tego na ile katolicka nauka społeczna może wkraczać w szczegółowe rozwiązania gospodarcze. Żywa dyskusja dała okazję do ciekawych uwag i spostrzeżeń, co, miejmy nadzieję, będzie owocne dla wszystkich uczestników spotkania. Kolejne spotkanie z tego cyklu, które jest inicjatywą Duszpasterstwa Ludzi Pracy Diecezji Rzeszowskiej odbędzie się za miesiąc, 19 marca.

        Konferencję poprzedziła Msza Św. wotywna i nowenna za ojczyznę przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki połączona z uczczeniem Jego relikwii. Eucharystii przewodniczył prelegent, ks. dr Artur Wysocki.