Informacje dotyczące rejestracji pielgrzymów na ŚDM Kraków 2016 dla diecezji rzeszowskiej

niedziela, 6 Marzec 2016

Zgłoszenia do udziału w ŚDM Kraków 2016 dokonywane są przez Diecezjalne Centra ŚDM. Poniżej został zamieszczony instruktarz zgłoszenia:

1. Zapoznanie z propozycjami różnych pakietów uczestnictwa. Informacje o pakietach można znaleźć na stronie: http://www.krakow2016.com/pakiet-pielgrzyma.

2. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem księdza pracującego w parafii zamieszkania na adres: kontakt@sdmrzeszow.pl.

3. Dane potrzebne do rejestracji:
a) IMIĘ I NAZWISKO
b) NUMER PESEL
c) DATA I MIEJSCE URODZENIA
d) ADRES
e) IMIONA RODZICÓW
f) PARAFIA
g) E-MAIL I NUMER TELEFONU
h) RODZAJ PAKIETU

Osoby niepełnoletnie przy zgłoszeniu podają: IMIĘ, NAZWISKO I NR TELEFONU OPIEKUNA na czas wydarzenia, który musi być jednocześnie jego uczestnikiem w tej samej grupie. Formularz zgody na opiekę nad nieletnim będzie dostępny na stronie.

4. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać zaliczkę 100 zł od każdego uczestnika na konto: Bank Spółdzielczy w Rzeszowie 19 9162 0000 2001 0016 8205 0001, z dopiskiem: „Kraków_(podać nazwę parafii zgłaszającej)_(podać liczbę osób dokonujących wpłaty)”. Po dokonaniu właty zaliczki zostanie wysłany mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.

5. Podstawą przydzielenia do podgrup (150 osób) będzie wybrany pakiet.

6. Wszelkie pytania dotyczące rejestracji uczestników prosimy kierować pod numery telefonów:
ks. Krzysztof Golas: 694 925 987 ( od poniedziałku do środy w godzinach: 14.00-18.00)
s. Ewa Bielecka OV: 788 250 193 ( od poniedziałku do czwartku w godzinach: 14.00-18.00 oraz w piątek w godzinach: 09:00-12:00)
lub osobiście w Sekretariacie Dicezjalengo Centrum ŚDM, w Domu Diecezjalnym Tabor (Rzeszów, ul. Połonińska 25), od poniedziałku do czwartku w godzinach: 14.00-18.00 oraz w piątek w godzinach: 09:00-12:00.

7. Zgłoszenie uznajemy za zarejestrowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty zaliczki w kwocie 100 zł za każdą osobę, bez względu na wybrany pakiet.

8. Kolejne wpłaty można dokonywać w dowolnym terminie do pełnej kwoty wybranego pakietu do końca maja 2016 r. Każdorazową wpłatę należy kierować na konto: Bank Spółdzielczy w Rzeszowie 19 9162 0000 2001 0016 8205 0001, z dopiskiem: „Kraków_(podać nazwę parafii zgłaszającej)_(podać liczbę osób dokonujących wpłaty)”.