Projekt Budżetu Obywatelskiego

sobota, 16 Wrzesień 2017

Projekt społeczny mieszkańców miasta
w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego

Dobiegają końca konsultacje społeczne w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Już wkrótce (od 18 września do 6 października) odbędzie się głosowanie w formie elektronicznej i papierowej nad zgłoszonymi projektami.

Podmioty społeczne mogą zgłaszać projekty w 3 kategoriach:

  1. budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej,

  2. budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej,

  3. działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Każdy z uprawnionych do udziału w konsultacjach (będący mieszkańcem Rzeszowa!) może oddać głos tylko na jedno zadanie w każdej z tych kategorii. Szczegółowe zasady głosowania można znaleźć na stronie internetowej
http://bip.erzeszow.pl/budżetobywatelski

Mieszkańcy południowej części Rzeszowa zgłosili w tym roku projekt pod nazwą:

Od przedszkola do seniora – łączy nas sport” - modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. A. Matuszczaka 7 w Rzeszowie
(Kategoria I - Nr zadania 4)

oraz modernizacja chodnika przy ul. Matuszczaka (Kategoria II – Nr zadania 51)

Wychodzi on naprzeciw nie tylko ich potrzebom. Powstałe tu ostatnio dwa osiedla potrzebują atrakcyjnych obiektów, które byłyby miejscem aktywności sportowej dla jej mieszkańców. Wielofunkcyjne boisko sportowe mogłoby stać się również przystankiem na jednej z rzeszowskich tras rowerowych, jak i miejscem, na którym organizowane byłyby zawody, pokazy i parady klas wojskowych, uświetniające ważne uroczystości miejskie i państwowe. Odremontowane boisko poprawiłoby jakość i komfort zajęć sportowych uczniów szkół z tego terenu, pozwalając im rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Obiekt służyłby również w celach rekreacyjnych pracownikom firm z tej części miasta, jak i wielu rzeszowskim klubom i organizacjom sportowym.

Zachęcamy mieszkańców Rzeszowa do głosowania na projekt
z Kategorii I - Nr zadania 4
oraz Kategorii II – Nr zadania 51