Uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego - cz. 2