Uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego - cz. 1