Oświadczenie ks. proboszcza Roberta Mokrzyckiego

niedziela, 29 Kwiecień 2018

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Panu,

24 kwietnia 2018r., Sąd Rejonowy w Rzeszowie nieprawomocnym i niewykonywalnym wyrokiem uznał mnie za winnego czynu, który miałem popełnić pracując w katedrze polowej w Warszawie, a którego nie popełniłem.
Niestety Sąd prowadzący sprawę od samego jej rozpoczęcia utajnił, kneblując mi tym samym usta i zakazując mi przedstawienia Wam należnego wyjaśnienia całej tej sytuacji. Jestem żywotnie zainteresowany pełną jawnością i przejrzystością przy rozstrzyganiu tej bolesnej - i w moim głębokim przekonaniu - krzywdzącej mnie sprawy. W tej sytuacji mogę jedynie oświadczyć, że będę korzystał z wszelkich przysługujących mi środków prawnych aby tę sprawę ujawnić, wyjaśnić ją i oczyścić się z zarzutów.

Polecam się modlitwie.

ks. Robert Mokrzycki, proboszcz