Odpust parafialny

wtorek, 19 Październik 2021

Odpust – to w teologii Kościoła Katolickiego pojęcie oznaczające darowanie przez Boga kary doczesnej za popełnione grzechy, które zostały już odpuszczone co do winy w sakramencie spowiedzi. Przebaczenie grzechów nie uwalnia bowiem od kary doczesnej na ziemi lub w czyśćcu. Przynosi je dopiero odpust, którego udziela Kościół. Jest to wielkie święto dla każdej parafii, w którym wspólnota parafialna pragnie znów na nowo iść drogą Bożą, naśladując Patrona swej parafii. Jest potrzebny każdej wspólnocie parafialnej, także i naszej, gdyż nie zawsze kierujemy się w codziennym życiu wezwaniem naszego Świętego Patrona – Zło dobrem zwyciężaj!

19 października w dniu męczeńskiej śmierci  Bł. Ks. Jerzego, patrona naszej parafii odbył się kolejny uroczysty odpust ku Jego czci. Mszy  świętej przewodniczył J. E. Ks. Bp Kazimierz Górny, któremu towarzyszyło ponad dwudziestu kapłanów współkoncelebransów. W homilii odpustowej O. Zdzisław Świniarski SSCC, który przez ostatni rok prowadził duchowo, szczególnie w adwencie i wielkim poście naszą parafię opisał sylwetkę i niezwykłe dokonania Księdza Męczennika, którego posłannictwo można było sprowadzić do jednego określenia, którym był oddany całe swoje życie - być wśród potrzebujących. Dzięki sile modlitwy różańcowej,  do której namawiał Błogosławiony i którą często sam odmawiał, uratował wielu ludzi przed chęcią zemsty, odwetu i nienawiści, która w czasach komunizmu zatruła wiele serc. Wspominając ostatnie dni  życia bezbożnie żyjącego Fryderyka Chopina, który został uratowany przez przyjaciela od lat młodości, Księdza Aleksandra Jełowieckiego - Bez ciebie, mój drogi, byłbym zdechł jak świnia - te słowa Fryderyk Chopin skierował na łożu śmierci do swego spowiednika O Zdzisław po raz kolejny w swym przepowiadaniu podkreślił niezwykłą skuteczność różańca. Siła modlitwy różańcowej uratowała wtedy kompozytora, a potem wielu tych, którym służył Błogosławiony Ksiądz Jerzy patron naszej parafii.

-> wyświetl pełny tekst odpustowego kazania...