Słowo biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby

niedziela, 19 Kwiecień 2020

Umiłowani Diecezjanie!

        W dniu 26 kwietnia 2020 roku w naszej katedrze pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa powitamy z radością i czcią obraz Matki Bożej Robotników Solidarności. Tego dnia nastąpi inauguracja jego peregrynacji drogami naszej diecezji, zgodnie z ustalonym kalendarzem i programem. Nadszedł ten oczekiwany czas nawiedzin, który – wierzę w to głęboko – będzie czasem radości parafialnych wspólnot wiary naszej diecezji, do których przybywa w swym obrazie Matka Wcielonego Słowa – Maryja Wniebowzięta. To Ona towarzyszy od wieków na wszystkich drogach naszego narodu. Pod Jej obronę uciekają się skutecznie kolejne polskie pokolenia.
        Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności, przypominający o mocnych więzach, jakie łączą ludzi polskiej pracy z Chrystusem, Jego Matką i Kościołem, rozpoczyna swą wędrówkę w trudnym czasie pandemii, która przyniosła zagrożenia zdrowia i życia, zburzyła ład codzienności, u wielu rozbudziła niepokój o chleb powszedni. Doświadczamy różnych restrykcji, pochodnych epidemii, także dotyczących kultu Bożego i posługi Kościoła. Ufam, że współpraca i zaangażowanie, solidarność i odpowiedzialność kapłanów i wiernych na poszczególnych stacjach peregrynacji, stanowić będzie skuteczną rękojmię jej godnego przebiegu i przyniesie oczekiwane owoce.
        W dniach peregrynacji będziemy doświadczać obecności Matki Pana, otwierać dla Niej swe serca. Módlmy się, aby Maryja stała się kotwicą naszej nadziei, naszym oparciem pewnym i skutecznym. Świadomi Jej duchowego macierzyństwa prośmy Ją – Orędowniczkę i Wspomożycielkę – aby nas wybawiła od wszelkich złych przygód. Niech nam wyprosi u Swego Syna łaskę wygaśnięcia epidemii, powrót do normalnego życia oraz upragniony pokój serc. Niech nas umacnia w wierze i prowadzi chrystusowymi drogami. „O Maryjo, bądź nam pozdrowiona; Bądź Ty zawsze Matką nam!”
        Na czas przygotowań i duchowych przeżyć z serca błogosławię.

+Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski

Rzeszów, 17. 04. 2020 r.

Kliknij aby powiększyć...


AKT ZAWIERZENIA

Bogurodzico Dziewico, Najświętsza Matko Jezusa Chrystusa – „człowieka pracy”, Matko Boża Robotników-Solidarności,

stajemy dzisiaj przed Twoim Matczynym Obliczem z dziękczynieniem za polskich świadków wiary i obrońców praw ludzi pracy: św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę i sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Dzisiaj, w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń, zwłaszcza pandemii, prosimy Cię Matko, wypraszaj u Swojego Syna błogosławieństwo na czas próby naszej wiary, nadziei i miłości.

Na tym trudnym etapie dziejów Kościoła, ludzkości i naszego Narodu zwracamy się do Ciebie, Matko Boża Robotników-Solidarności, abyś nas wprowadziła w Boski i ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia. Tajemnica ta ukształtowała się pod Twoim Niepokalanym Sercem, które jest po macierzyńsku niewyczerpane. Sam zaś macierzyński rys tej miłości, który wnosisz w Tajemnicę Odkupienia i w życie Kościoła, wyraża się w szczególnej bliskości względem człowieka i wszystkich jego spraw.

Przyjmij z macierzyńską łaskawością ten akt zawierzenia i chroń nasze życie w Twoim Niepokalanym Sercu; błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra; ożywiaj i umacniaj wiarę; wspieraj i rozjaśniaj nadzieję; wypraszaj u Ojca miłosierną miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.

Tobie, Nasza Królowo, zawierzamy losy Kościoła i ludzkości. Tobie polecamy nasz naród i naszą diecezję, naszą parafię, nasze rodziny i nas samych. Z ufnością dziecka prosimy Cię Matko, przywróć nam ducha solidarności i naucz nas modlić się również „trudem” pracy, aby przynosiła dobre owoce w naszej codzienności.

Matko Boża Robotników-Solidarności, wspieraj swym macierzyńskim wstawiennictwem ludzkość w wierności Jezusowi Chrystusowi, Temu, który wczoraj i dziś jest ten sam i będzie także na wieki. Amen