Rozważania Biblijne

Wtorek, XVII Tydzień Zwykły (27 lip 2021)

Pierwsze czytanie: Wj 33, 7-11; 34, 5-9.28

W omawianym dziś fragmencie Księgi Wyjścia czytamy, że Namiot Spotkania rozbity był poza obozem, w którym mieszkali Izraelici. Co oznaczało, że bóg nie mógł dalej przebywać wśród ludu, który był w stanie grzechu (chociażby przez zrobienie złotego cielca). Ktokolwiek więc chciał rozmawiać z Bogiem musiał wyjść z obozu. Również Mojżesz musiał wychodzić z obozu, aby spotkać się i rozmawiać z Bogiem, gdzie Bóg mu się ukazywał i dawał konkretne wskazówki dla ocalenia Ludu Bożego...

Poniedziałek, Wspomnienie Świętych Joachima i Anny, rodziców NMP (26 lip 2021)

Pierwsze czytanie: Wj 32, 15-24.30-34

Biblia milczy o Joachimie i Annie, ale zdanie z pierwszego czytania może być dla nas pomocne. Bóg przemawia do Mojżesza: idź teraz i prowadź ten lud, gdzie Ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed Toba. Dokąd? Czy tylko do Ziemi Obiecanej? Nie tylko. Ziemią Obiecana jest nie tylko geograficzna Ziemia Święta, ale lud, który zawarł z Bogiem Przymierze. Zbawicielowi były potrzebne, przez kilkanaście wieków pokolenia ludzi wiary i niekiedy buntu, nadziei i zwątpienia, niekiedy mocnej miłości, a potem egoizmu i samolubstwa. Nie brakło takich jak Mojżesz, ale i głupi i okrutny król Manasses...

Piątek, XVI Tydzień Zwykły. Święto św. Brygidy (23 lip 2021)

Pierwsze czytanie: Ga 2, 19-20

Św. Brygida, patronka dnia dzisiejszego – patronka Europy i dobrej śmierci – oglądała w wizjach mękę naszego Pana, Jezusa Chrystusa i żyła tak, by jak najpełniej zjednoczyć się ze zmartwychwstałym Panem. Za nauczaniem św. Pawła w jej życiu najważniejszy był Chrystus, a wiara w Jego miłość i Zmartwychwstanie była fundamentem życia św. Brygidy. Współczesna Europa zapomina o swoich chrześcijańskich korzeniach. Chce budować na innych fundamentach, ale często jest to budowanie na piasku...

Czwartek XVI Tydzień Zwykły. Św Marii Magdaleny (22 lip 2021)

Ewangelia: J 20, 1. 11-18

W Ewangelii widzimy Marię Magdalenę, która idzie namaścić ciało Jezusa. Rozpacza po śmierci Mistrza, a jednak potem, gdy Jezus przed nią staje, nie umie Go rozpoznać. Z naszej perspektywy możemy jej wyrzucać brak wiary, ale wtedy nikt jeszcze nie wiedział, co to jest zmartwychwstanie. Po dwóch tysiącach lat głoszenia Ewangelii powinniśmy być mądrzejsi, pełni wiary i pewności w obecność zmartwychwstałego Pana między nami. Czy tak rzeczywiście jest? Nie do końca...

Środa, XVI Tydzień Zwykły (21 lip 2021)

Pierwsze czytanie: Wj 16, 1-5. 9-15

Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam hojność Boga. Przez wieki Bóg podtrzymuje świat i opiekuje się nami, a my jednak nie zawsze odpowiadamy na tę miłość, nie zawsze potrafimy być wdzięczni za dobro, które daje nam Pan. Jak Izraelitom na pustyni tak i nam zdarza się szemrać przeciwko Bogu...

Wtorek, XVI Tydzień Zwykły (20 lip 2021)

Pierwsze czytanie: Wj 14, 21 – 15, 1

We wczorajszym czytaniu słyszeliśmy zapowiedź Boga, że ocali swój lud, a dzisiaj widzimy już sam cud przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone. Egipcjanie, którzy chcieli dogonić Izraelitów, działali wbrew Bogu i zginęli w morskich odmętach. Cud, którego Bóg dokonał dla swojego ludu, ma wzbudzić w nim wiarę i skierować serca ludzi ku Niemu...

Poniedziałek, XVI Tydzień Zwykły. (19 lip 2021)

Wierzymy w Boga, ale czy ufamy Bogu. Czy raczej, częściej nam przychodzi mówimy, jak uczeni w Piśmie żądamy znaku z nieba? Bóg daje znaki - sprawia wielkie dzieła nie na zamówienie człowieka, a wtedy, kiedy spełniają się jego zamiary i plany. Problem małej wiary i nadziei, że znaki Boże to jego zbawcze plany nie były problemem jedynie izraelitów uciekających z Egiptu, to także i nasz problem...

XVI Niedziela Zwykła (18 lip 2021)

Jr 23,1-6; Ps23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34.

Sześć wersetów z 23 rozdziału proroctwa Jeremiasza, to przede wszystkim gorzkie słowa, pod adresem pasterzy Izraela, elita królestwa Judy, lekceważąc słowo boże - gubią i rozpraszają owce, czyli lud Boży, nie troszczą się o nie. Pan zapowiada więc kare, jaką wykona na nich babiloński król, bóg zapowiada także troskę, jaką sam Bóg otoczy swój lud: zgromadzi resztę spośród rozproszonych, ustanowi nowych, wiernych pasterzy...

Sobota, XV Tydzień Zwykły (17 lip 2021)

Pierwsze czytanie: Wj 12, 37-42

W odpowiedzi na plagę śmierci pierworodnych faraon i wszyscy Egipcjanie wypędzają Izraela z Egiptu. Czytamy, że zastępy Pana liczyły około sześćset tysięcy mężów pieszych, nie licząc dzieci. Jest to oczywiście liczba przesadzona, mająca na celu podnieść na duchu naród przeżywający później wiele burz dziejowych i dać mu nadzieję, że również z nich wyjdzie umocniony i w wielkiej liczbie...

Piątek, XV Tydzień Zwykły (16 lip 2021)

Mt 12,1-8

Wypowiedziane dziś przez Jezusa słowa, są kwintesencją prawa Bożego. Nie zakazywało ono zrywania kłosów w szabat. Dlatego Jezus broni swych uczniów, pokazując, że Prawo Boże zawsze stoi po stronie człowieka. Nie jest ono zadane po to by człowiekowi coś odebrać czy uprzykrzyć życie, ale po to, by ludzkie życie uporządkować w relacji do samego siebie, drugiego i Boga...

Czwartek, XV Tydzień Zwykły (15 lip 2021)

Mt 11,28-30

Mało kto dziś wie czym jest jarzmo. Według definicji słownikowej jarzmo to prymitywna uprząż bydła roboczego, a mówiąc prościej ciężki, drewniany element, który zakładano na kark wołom, by móc zaprząc do nich pług lub wóz. Jak więc ten drewniany kloc może być lekki? Jezus oczywiście odnosi się do całego przekazu wiary...

Sobota, XIV Tydzień Zwykły (10 lip 2021)

Pierwsze czytanie: Rdz 49, 29-33; 50, 15-26

Historia patriarchów zawarta w Księdze Rodzaju dobiega końca. Ostatnie jej zdanie wybrzmiewa definitywnie: Zabalsamowano go i złożono do trumny w Egipcie. Ostatnim życzeniem patriarchy Józefa było, aby jego potomkowie, kiedy przyjdzie zapowiadany czas opuszczenia Egiptu, zabrali jego kości i pochowali je w Kanaanie – ziemi, którą obiecał im Bóg...

Czwartek, XIV Tydzień Zwykły (08 lip 2021)

Pierwsze czytanie: Rdz 44, 18-21. 23b-29. 45, 1-5

Pierwsze czytanie z liturgii mszalnej jest kontynuacją skomplikowanej historii patriarchy Józefa i jego braci, która dzisiaj osiąga szczyt swego napięcia. Zawistni i zdradliwi bracia przechodzą swoistą przemianę, a Józef wspaniałomyślnie odstępuje od wywarcia pomsty za doznaną krzywdę. Odczytanie tych wydarzeń po ludzku tylko kazałoby nam widzieć jedynie grę silnych emocji. Bracia są wyraźnie skruszeni takim obrotem sprawy, nie mogą już kontrolować swego życia. Józef zaś nie jest w stanie opanować wzruszenia, słuchając relacji o swoim ojcu i będąc wciąż nierozpoznanym przez braci...

Środa, XIV Tydzień Zwykły (07 lip 2021)

Pierwsze czytanie: Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a

Księga Rodzaju przywołuje dzisiaj postać patriarchy Józefa. Jego życie, w jeszcze większym stopniu niż jego ojca – patriarchy Jakuba, przypomina niezwykłą opowieść, pełną w swojej treści perypetii i zaskakujących zwrotów akcji. Pozostaje ono jednak nie tyle zapisem życiowej przygody, co historią świętą. Niezwykły czas, w którym, w równie niezwykły sposób Bóg realizuje swoje zbawcze plany...

Wtorek, XIV Tydzień Zwykły – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy (06 lip 2021)

Pierwsze czytanie: Rdz 32, 23-32. 33b

W liturgii mszalnej towarzyszą nam już od dłuższego czasu czytania z Księgi Rodzaju. Poznajemy początki historii świętej objawionej patriarchom. Historia dzisiejsza należy do jednych z najbardziej tajemniczych. Patriarcha Jakub zmaga się z kimś, Aniołem, a może nawet Bogiem. Walka jest więc nierówna. Mimo tego Patriarcha wychodzi z niej zwycięsko, chociaż przyszło mu ponieść konsekwencje w postaci wywichniętego stawu biodrowego...

Poniedziałek, XIV Tydzień Zwykły (05 lip 2021)

Pierwsze czytanie: Rdz 28, 10-22a

Dzisiejsza liturgia słowa przywołuje wydarzenia z zamierzchłych czasów patriarchów. Wydarzenie w Betel wydaje się niemalże epizodem w burzliwym życiu patriarchy, ale jest wydarzeniem niezwykle symbolicznym. Drabina, po której zstępują i wstępują aniołowie, wyobraża komunikację pomiędzy niebem a ziemią. Aniołowie zstępują po niej na ziemię, aby wypełniać polecenia Pana Zastępów i jednocześnie zanoszą ludzkie prośby przed Boży tron...

XIV Niedziela Zwykła (04 lip 2021)

Ez 2,2-5, Ps 123 1-4; 2Kor 12,7-10, Mk 6, 1-6.

W posłannictwo proroków było wpisane nie zrozumienie i odrzucenie, a nawet prześladowanie przez ludzi. Amos został wygnany, Jeremiasz wrzucony do studni, Daniel do jaskini lwów, prorok Izajasz został przerznięty piłą na rozkaz bezbożnego króla Manassesa. Autor Listu do Hebrajczyków mówi, że ich udziałem było biczowanie, kamienowanie, wiezienia, tortury. Tak próbowano zagłuszyć glos Boga, tak reagowano na prawdę, która przekazywali...

Sobota, święto św. Tomasza, Apostoła (03 lip 2021)

Pierwsze czytanie: Ef 2, 19-22

W czasie wakacji lubimy robić sobie rozmaite i interesujące krajoznawcze wypady, odwiedzać ciekawe kasztele i grody, podziwiać dzieła sztuki czy historię różnych miejsc. I tak na przykład, słuchając przewodnika opowiadającego o technice budowania średniowiecznego zamku, można się bardzo zdziwić. Otóż przy tej okazji dowiadujemy się, że do zaprawy w konstrukcji ogromnej warowni, przy łączeniu kamieni stanowiących jego bazę i mury używano kurzych jaj! Widzimy na własne oczy, że tak przygotowana przez budowniczych z tamtych wieków zaprawa, spaja tę piękną budowlę aż do dziś i ma się całkiem dobrze!...

Strony