Józef Popiełuszko - brat bł. ks. Jerzego - gościem w naszej parafii

piątek, 10 Marzec 2017

Niespodziewaną wizytę złożył dziś w naszym kościele Józef Popiełuszko, starszy brat bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Pana Józefa przywiózł Jego syn Marek, który zwiedzał Podkarpacie. Bratanek patrona naszej parafii na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest wielkim krzewicielem kultu swojego Błogosławionego Wuja, wśród Amerykanów i Polonii. Jak podkreślił, chciał razem z ojcem zobaczyć kaplicę i powstającą świątynię. Dotąd śledził jej losy na stronach internetowych parafii. Podczas wizyty, zapoznałem dostojnych gości z historią naszej parafii. Pan Józef nie kryjąc wzruszenia powiedział, że chciałby doczekać poświęcenia naszego kościoła i zaprosił nas na uroczystości 70. rocznicy urodzin bł. ks. Jerzego do rodzinnej miejscowości Okopy we wrześniu br.

Józef Popiełuszko