Odpust Parafialny i pierwsza chorągiew Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II w diecezji rzeszowskiej

niedziela, 22 Październik 2023

W miniony czwartek 19 października w naszej parafii została erygowana Chorągiew Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. To pierwsza chorągiew Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II w diecezji rzeszowskiej. Uroczystość miała miejsce podczas odpustu parafialnego i przewodniczył jej Ks. Biskup Kazimierz Górny. Kazanie podczas uroczystości wygłosił ks. Prof. Dariusz Dziadosz. Chorągiew razem z kapelanem, ks. Grzegorzem Dąbrowskim liczy 10 członków. W uroczystości udział wzięli rycerze komandorii tarnowskiej i sandomierskiej, przedstawiciele rzeszowskiego regionu Solidarności, alumni roku propedeutycznego oraz licznie zgromadzeni parafianie. W ceremonii przyjęcia do zakonu uczestniczył jego generał - posiadający największą władzę w instytucji - Krzysztof Wąsowski.

Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II powstał w 2011 roku jako "wotum wdzięczności za wyniesienie do chwały błogosławionych Wielkiego Papieża Jana Pawła II". Podstawowymi zadaniami jego członków jest dążenie do świętości własnej, obrona wartości chrześcijańskich oraz promowanie duchowości. Bronią dla Rycerzy jest święty różaniec. 

Zapraszamy do odwiedzenia galerii i obejrzenia pełnej fotorelacji...
fot. Dariusz Nochelski