Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament chrztu udzielamy zazwyczaj w niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 12.00

Co najmniej na tydzień przed datą chrztu należy zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej. Przy zapisie należy przedstawić:

  • metrykę urodzenia dziecka z USC
  • dane potrzebne do ksiąg metrykalnych:
    • dane osobowe rodziców (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia),
    • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek).

W przypadku chrztu dziecka spoza naszej parafii wymagamy zezwolenia parafii miejsca zamieszkania rodziców.

Odnośnie wyboru rodziców chrzestnych obowiązują następujące przepisy kościelne, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji wyboru ojca i matki chrzestnej.

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

  • osoby religijne (wyznania katolickiego), bierzmowane, przystępujące do Sakramentów Świętych, a jeśli są małżonkami, żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim,
  • muszą odznaczać się wystarczającą dojrzałością do wypełnienia swoich obowiązków (skończony przynajmniej 16 rok życia).

Kościół stawia takie wymagania rodzicom chrzestnym, ponieważ podczas obrzędu Chrztu składają wyznanie wiary we własnym imieniu oraz przyjmują na siebie współodpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.

Prosimy rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie od własnego Księdza Proboszcza zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej).

Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami Bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia ( I Komunia, Ślub).

Rodzice dziecka powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty, a podczas Mszy świętej chrzcielnej do Komunii Świętej (dotyczy rodziców żyjących w Sakramencie Małżeństwa).

Do pełnego liturgicznego przeżycia Chrztu Św. i związanych z nim obrzędów wymagane jest zatroszczenie się rodziców o świecę chrzcielną i białą szatę dla dziecka.

Katecheza przedchrzcielna

Przygotowanie do przeżycia chrztu własnego dziecka oraz do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych domaga się uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej. Prosząc o chrzest dziecka rodzice zobowiązują się do wychowania go w wierze, a rodzice chrzestni do pomagania rodzicom w religijnym wychowaniu i rozwoju dziecka.

W związku z tym, nie może pełnić roli ojca chrzestnego i matki chrzestnej osoba, która nie należy do Kościoła Katolickiego, bądź żyje na trwałe w grzechu ciężkim i nie chce, bądź nie może z nim zerwać.

W czasie liturgii chrztu rodzice wyrzekają się grzechu i wyznają wiarę w Boga. 

Katecheza przedchrzcielna odbywa się w każdą ostatnią sobotę miesiąca po Mszy świętej wieczornej w sali obok zakrystii. Udział w katechezie możliwy jest także dla osób, które przygotowują się do chrztu dziecka w innej parafii.