Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament chrztu udzielamy zazwyczaj w niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 12.00

Co najmniej na tydzień przed datą chrztu należy zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej. Przy zapisie należy przedstawić:

  • metrykę urodzenia dziecka z USC
  • dane potrzebne do ksiąg metrykalnych:
    • dane osobowe rodziców (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia),
    • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek).

W przypadku chrztu dziecka spoza naszej parafii wymagamy zezwolenia parafii miejsca zamieszkania rodziców.

Odnośnie wyboru rodziców chrzestnych obowiązują następujące przepisy kościelne, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji wyboru ojca i matki chrzestnej.

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

  • osoby religijne (wyznania katolickiego), bierzmowane, przystępujące do Sakramentów Świętych, a jeśli są małżonkami, żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim,
  • muszą odznaczać się wystarczającą dojrzałością do wypełnienia swoich obowiązków (skończony przynajmniej 16 rok życia).

Kościół stawia takie wymagania rodzicom chrzestnym, ponieważ podczas obrzędu Chrztu składają wyznanie wiary we własnym imieniu oraz przyjmują na siebie współodpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.

Prosimy rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie od własnego Księdza Proboszcza zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej).

Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami Bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia ( I Komunia, Ślub).

W sobotę przed niedzielą chrztu o godz. 17.30 rodzice dziecka i chrzestni (jeżeli mają taką możliwość) biorą udział w spotkaniu - katechezie będącej przygotowaniem do głębokiego i religijnego przeżycia uroczystości przyjęcia przez ich dziecko Sakramentu Chrztu Św. (kancelaria parafialna).

Rodzice dziecka powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty, a podczas Mszy świętej chrzcielnej do Komunii Świętej (dotyczy rodziców żyjących w Sakramencie Małżeństwa).

Do pełnego liturgicznego przeżycia Chrztu Św. i związanych z nim obrzędów wymagane jest zatroszczenie się rodziców o świecę chrzcielną i białą szatę dla dziecka.