Sakrament pokuty

Dyżur w konfesjonale:
15 min przed i podczas każdej Mszy św.

Spowiedź w pierwszy piątek miesiąca:
60 min przed Mszą św.