Sakrament Małżeństwa

Sprawy związane z zawarciem sakramentu małżeństwa przyjmowane są od środy do piątku w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej.

Ślub osób należących do parafii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
tzn. przynajmniej jeden z narzeczonych jest naszym parafianinem

Odpowiednio wcześnie należy dokonać wstępnej rezerwacji terminu ślubu. W ustalonym czasie należy potwierdzić datę ślubu.

Nie dokonanie osobistego potwierdzenia terminu ślubu w okresie ważności rezerwacji powoduje jej wygaśnięcie

3 miesiące
przed datą ślubu należy przybyć do kancelarii parafialnej w celu odbycia rozmowy duszpasterskiej i spisania protokołu przedmałżeńskiego przynosząc ze sobą:

 1. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego z datą ważności upływającą nie wcześniej aniżeli data ślubu (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich) lub odpis aktu małżeństwa zawartego w Urzędzie Stanu Cywilnego
 2. Dowód osobisty
 3. Metrykę chrztu (ważna jest 6 miesięcy od dnia wystawienia). Nie przynoszą jej osoby chrzczone w naszym kościele
 4. Świadectwo katechezy szkolnej z ostatniej klasy (należy przypomnieć sobie również datę i parafię Pierwszej Komunii Świętej)
 5. Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeżeli nie ma tej informacji w metryce)
 6. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, czyli tzw. kursu przedmałżeńskiego (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich)

Ślub osób nienależących do parafii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
tzn. żaden z narzeczonych nie jest naszym parafianinem

Odpowiednio wcześnie należy dokonać wstępnej rezerwacji terminu ślubu. W ustalonym czasie należy potwierdzić datę ślubu uzyskując ustną obietnicę w parafii miejsca zamieszkania iż wszelkie formalności przedmałżeńskie zostaną tam przeprowadzone.

Nie dokonanie osobistego potwierdzenia terminu ślubu w okresie ważności rezerwacji powoduje jej wygaśnięcie

3 miesiące
przed datą ślubu należy udać się do kancelarii jednej z parafii miejsca zamieszkania narzeczonych w celu odbycia rozmowy duszpasterskiej i spisania protokołu przedmałżeńskiego przynosząc ze sobą:

 1. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego z datą ważności upływającą nie wcześniej aniżeli data ślubu (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich) lub odpis aktu małżeństwa zawartego w Urzędzie Stanu Cywilnego
 2. Dowód osobisty
 3. Metrykę chrztu (ważna jest 6 miesięcy od dnia wystawienia). Nie przynoszą jej osoby chrzczone w naszym kościele.
 4. Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeżeli nie ma tej informacji w metryce)
 5. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, czyli tzw. kursu przedmałżeńskiego (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich)

Po wygłoszeniu zapowiedzi i skompletowaniu wymaganych dokumentów wspomniana parafia wystawia
licencję na parafię bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
którą wraz z 3 egzemplarzami dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego lub aktem małżeństwa cywilnego należy dostarczyć do naszej kancelarii na co najmniej 14 dni przed ślubem.

Narzeczeni przyjmują do wiadomości, że zawarcie sakramentu małżeństwa w Parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w uzgodnionym terminie będzie możliwe tylko i wyłącznie po dostarczeniu do kancelarii parafialnej w/w dokumentów.