Sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się w ósmej klasie szkoły podstawowej. Poprzedzone jest przygotowaniem formacyjnym i liturgicznym w parafii zamieszkania kandydata. W naszej parafii, tak jak w całej diecezji rzeszowskiej, spotkania odbywają w cyklu dwuletnim.

Młodzież z klas VIII szkoły podstawowej swoje spotkania będzie miała w 2. i 4. soboty miesiąca. Najbliższe spotkanie wypada 8 października 2022r. o godz. 18.00 (Msza św., różaniec oraz 30 min. spotkania formacyjnego).

Młodzież z klas VII szkoły podstawowej swoje spotkania będzie miała w 3. soboty miesiąca. Najbliższe spotkanie wypada 15 października 2022r. o godz. 18.00 (Msza św., różaniec oraz 30 min. spotkania formacyjnego).

Podstawowym warunkiem zapisu i późniejszego przygotowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej oraz obecność na w/w spotkaniach, niedzielnej Eucharystii a także podjęcie wybranego i zrealizowanego przez siebie „osobistego dzieła dojrzałości chrześcijańskiej”. Dokumentem koniecznym jest skrócony odpis aktu chrztu. W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza.

Termin bierzmowania: ustala Kuria Diecezjalna

Do sakramentu bierzmowania przystępujemy w stanie łaski uświęcającej. Także świadkowie bierzmowania (dla dziewcząt - kobieta, dla chłopców - mężczyzna) uczestniczą w pełni w ofierze Mszy św. i przystępują do Komunii św.

Informacje na temat bierzmowania osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.