Sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się w ósmej klasie szkoły podstawowej. Poprzedzone jest przygotowaniem formacyjnym i liturgicznym w parafii zamieszkania kandydata. W naszej parafii, tak jak w całej diecezji rzeszowskiej, spotkania odbywają w cyklu dwuletnim.

  • Spotkania dla kandydatów do bierzmowania (klasy VII i VIII) odbywają się w drugie i czwarte poniedziałki miesiąca o 18:00 w kaplicy. W przypadku uroczystości (ferie, itp.) spotkania nie ma.
  • Spotkania odbywają się w cyklu dwuletnim (rocznik I i II). Uczestnictwo w spotkaniach przez dwa lata jest jednym z warunków dopuszczenia do bierzmowania.
  • Program spotkań: Msza (30 min) w kaplicy + część formacyjna (30-40 min) w kaplicy.
  • W trakcie części formacyjnej omawiane będą sakramenty, przykazania Boże i kościelne oraz zagadnienia związane z dojrzałością w wierze i moralności. Będą także celebracje liturgiczne.
  • Termin bierzmowania będzie podany w późniejszym czasie.

Podstawowym warunkiem zapisu i późniejszego przygotowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej oraz obecność na w/w spotkaniach, niedzielnej Eucharystii a także podjęcie wybranego i zrealizowanego przez siebie „osobistego dzieła dojrzałości chrześcijańskiej”. Dokumentem koniecznym jest skrócony odpis aktu chrztu. W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza.

Do sakramentu bierzmowania przystępujemy w stanie łaski uświęcającej. Także świadkowie bierzmowania (dla dziewcząt - kobieta, dla chłopców - mężczyzna) uczestniczą w pełni w ofierze Mszy św. i przystępują do Komunii św.

Informacje na temat bierzmowania osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.