Sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się w ósmej klasie szkoły podstawowej. Poprzedzone jest przygotowaniem formacyjnym i liturgicznym w parafii zamieszkania kandydata.

Do tej pory przygotowanie trwało rok czasu. Jednak od tego roku (wrzesień 2021r.) zmieniły się zasady i w naszej parafii, tak jak w całej diecezji rzeszowskiej, spotkania będą się odbywały w cyklu dwuletnim.

Dlatego obecni uczniowie klas ósmych, którzy zapisali się w czerwcu tego roku, jako ostatni przejdą roczne przygotowanie. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu (ok. 30 – 40 min.) po wieczornej Mszy św. Dzień spotkań zostanie ustalony na zebraniu organizacyjnym, na które zapraszamy kandydatów wraz z rodzicami 19 września br. po Mszy św. o godz. 17.00.

Natomiast obecni uczniowie klas siódmych szkoły podstawowej będą mieli swoje spotkania raz w miesiącu (również ok. 30 – 40 min.) także po wieczornej Mszy św., począwszy od października tego roku. Dzień spotkań zostanie ustalony na zebraniu organizacyjnym, na które zapraszamy kandydatów wraz z rodzicami 26 września br. po Mszy św. o godz. 17.00.

Podstawowym warunkiem zapisu i późniejszego przygotowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej oraz obecność na w/w spotkaniach, niedzielnej Eucharystii a także podjęcie wybranego i zrealizowanego przez siebie „osobistego dzieła dojrzałości chrześcijańskiej”. Dokumentem koniecznym jest skrócony odpis aktu chrztu. W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza.

Termin bierzmowania: ustala Kuria Diecezjalna

Do sakramentu bierzmowania przystępujemy w stanie łaski uświęcającej. Także świadkowie bierzmowania (dla dziewcząt - kobieta, dla chłopców - mężczyzna) uczestniczą w pełni w ofierze Mszy św. i przystępują do Komunii św.

Informacje na temat bierzmowania osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.