Duszpasterze

Proboszcz

ks. Robert Mokrzycki - Życiorys
(tel.: 570 241 996)


Wikariusze

ks. Grzegorz Dąbrowski (tel.: 570 541 950)

ks. Marcin Dunaj (tel.: 662 157 609)


Emeryt

ks. Henryk Stec


Wikary 2

Wikary 3