Duszpasterze

Proboszcz

ks. Robert Mokrzycki - Życiorys
(tel.: 570 241 996)


Wikariusze

ks. Grzegorz Dąbrowski (tel.: 570 541 950)

ks. dr Paweł Romanowski (tel.: 605 547 597)

ks. dr Tomasz Kołodziej (tel.: 791 461 135)

ks. dr Tomasz Bierzyński (tel.: 572 249 072)


Pomoc duszpasterska

Wikary 2

Wikary 3


Emeryt

ks. Henryk Stec
Duszpasterze w przeszłości