Duszpasterze

Proboszcz

ks. Robert Mokrzycki - Życiorys
(tel.: 570 241 996)


Wikariusze

ks. Grzegorz Dąbrowski (tel.: 570 541 950)

ks. dr Paweł Romanowski (tel.: 605 547 597)

ks. Tomasz Kołodziej (tel.: xxx xxx xxx)

ks. Nikodem Rybczyk (tel.: 730 114 112)

ks. Damian Ziemba (tel.: 791 386 047)


Emeryt

ks. Henryk Stec


Wikary 2

Wikary 3Duszpasterze w przeszłości