Budowa kościoła

Wobec swojej parafii wszyscy mamy zobowiązania natury duchowej (budowa wspólnoty), a także materialnej (troska o materialny stan parafii). Uczestnictwo w innych kościołach na Mszy świętej, nie zwalnia wiernych z odpowiedzialności za swoją parafię i zaangażowania w dzieło budowy kościoła. Decyzją Rady Parafialnej, każda rodzina (bądź pracujący kawaler czy panna) proszeni są o comiesięczne wspieranie budowy parafialnego kościoła, składając na ten cel ofiarę na tacę, w podpisanej kopercie (imię, nazwisko i adres) lub na konto budowy kościoła. Nie ma wyznaczonej wysokości ofiary. Każdy w sumieniu przekazuje kwotę na jaką go stać. Parafialną Księgę Ofiarodawców złożymy w darze ołtarza podczas poświęcenia kościoła. Odczytywać ją będą pokolenia, które po nas przyjdą i ofiarować im będą swą modlitwę i wdzięczną pamięć za dzieło, którego stali się współtwórcami. W intencji dzieła budowy kościoła i za ofiarodawców modlimy się codziennie, a każdego 19–go dnia miesiąca sprawujemy za nich Mszę św. i polecamy Bogu podczas nowenny przez wstawiennictwo naszego Patrona, bł. ks. Jerzego Popiełuszki.


Zapraszamy wszystkich Parafian i wszystkich życzliwych osobie i posłannictwu ks. Jerzego Popiełuszki w Polsce i na świecie, by wspierali dzieło, które rozpoczęliśmy już wznosić. Niech kościół Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki będzie naszym wspólnym dziełem. Niech każdy wniesie w to dzieło swoją osobistą, nawet najmniejszą cegiełkę ofiarności i modlitwy.

Wyświetl koncepcję kościoła Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Wyświetl historię budowy naszego kościoła

Wyświetl podstawę prawną darowizn na cele kultu religijnegoKonto budowy kościoła

Bank I:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 14
35-025 Rzeszów
Polska

Adresat:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie
ul. Solidarności 4
35-082 Rzeszów
Polska

Numer rachunku:

PLN

 

87 1930 1389 2700 0727 6213 0001Darowiznę na cele kultu religijnego można przekazać za pośrednictwem płatności elektronicznych (regulamin)

Wybierz lub wpisz dowolną kwotę darowizny

10 zł 20 zł 50 zł 100 zł

  zł


Bank II:

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie
ul. Sokoła 6
35-010 Rzeszów
Polska

Adresat:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie
ul. Solidarności 4
35-082 Rzeszów
Polska

Numer rachunków:

PLN

 

39 1540 1131 2113 2466 4281 0001


EUR

 

IBAN: PL

12 1540 1131 2113 2466 4281 0002


SWIFT CODE: EBOSPLPW122


USD

 

IBAN: PL

82 1540 1131 2113 2466 4281 0003


SWIFT CODE: EBOSPLPW122