Budowa kościoła

Wobec swojej parafii wszyscy mamy zobowiązania natury duchowej (budowa wspólnoty), a także materialnej (troska o materialny stan parafii). Uczestnictwo w innych kościołach na Mszy świętej, nie zwalnia wiernych z odpowiedzialności za swoją parafię i zaangażowania w dzieło budowy kościoła. Decyzją Rady Parafialnej, każda rodzina (bądź pracujący kawaler czy panna) proszeni są o comiesięczne wspieranie budowy parafialnego kościoła, składając na ten cel ofiarę na tacę, w podpisanej kopercie (imię, nazwisko i adres) lub na konto budowy kościoła. Nie ma wyznaczonej wysokości ofiary. Każdy w sumieniu przekazuje kwotę na jaką go stać. Parafialną Księgę Ofiarodawców złożymy w darze ołtarza podczas poświęcenia kościoła. Odczytywać ją będą pokolenia, które po nas przyjdą i ofiarować im będą swą modlitwę i wdzięczną pamięć za dzieło, którego stali się współtwórcami. W intencji dzieła budowy kościoła i za ofiarodawców modlimy się codziennie, a każdego 19–go dnia miesiąca sprawujemy za nich Mszę św. i polecamy Bogu podczas nowenny przez wstawiennictwo naszego Patrona, bł. ks. Jerzego Popiełuszki.


Zapraszamy wszystkich Parafian i wszystkich życzliwych osobie i posłannictwu ks. Jerzego Popiełuszki w Polsce i na świecie, by wspierali dzieło, które rozpoczęliśmy już wznosić. Niech kościół Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki będzie naszym wspólnym dziełem. Niech każdy wniesie w to dzieło swoją osobistą, nawet najmniejszą cegiełkę ofiarności i modlitwy.

Wyświetl koncepcję kościoła Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Wyświetl historię budowy naszego kościoła

Wyświetl podstawę prawną darowizn na cele kultu religijnegoKonto budowy kościoła

Bank I:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 14
35-025 Rzeszów
Polska

Adresat:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie
ul. Solidarności 4
35-082 Rzeszów
Polska

Numer rachunku:

PLN

 

87 1930 1389 2700 0727 6213 0001Darowiznę na cele kultu religijnego można przekazać za pośrednictwem płatności elektronicznych (regulamin)

Wybierz lub wpisz dowolną kwotę darowizny i wypełnij poniższy formularz

10 zł 20 zł 50 zł 100 złBank II:

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie
ul. Sokoła 6
35-010 Rzeszów
Polska

Adresat:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie
ul. Solidarności 4
35-082 Rzeszów
Polska

Numer rachunków:

PLN

 

39 1540 1131 2113 2466 4281 0001


EUR

 

IBAN: PL

12 1540 1131 2113 2466 4281 0002


SWIFT CODE: EBOSPLPW122


USD

 

IBAN: PL

82 1540 1131 2113 2466 4281 0003


SWIFT CODE: EBOSPLPW122