Historia Parafii

9 września 2014 roku, ks. biskup Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, powierzył ks. Robertowi Mokrzyckiemu organizowanie parafii pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na nowym osiedlu Zawiszy w Rzeszowie. W ramach przygotowań należało zadbać o teren pod tymczasową kaplicę, przygotować mieszkanie dla duszpasterza i pomieszczenia na kancelarię oraz przenieść tymczasową kaplicę „Szopki” z parafii św. Jadwigi. To wszystko wymagało podjęcia wielu działań prawnych i administracyjnych, dlatego ks. biskup udzielił ks. Robertowi Mokrzyckiemu wszelkich potrzebnych upoważnień, by umożliwić mu organizowanie nowej parafii.

3 października 2014 roku, biskup rzeszowski Jan Wątroba powołał komisję w sprawie ustalenia granic nowej parafii. W skład komisji weszli: ks. Prałat Józef Stanowski - dziekan i proboszcz parafii św. Judy Tadeusza (przewodniczący), Ks. Kan. Stanisław Jamiński -proboszcz parafii Rzeszów - Staroniwa, Ks. mgr. Ludwik Krupa - proboszcz parafii Rzeszów - Zwięczyca, O. Romuald Jędrejko OP - proboszcz parafii św. Jacka w Rzeszowie, Ks. mgr Bogusław Babiarz - ekonom Diecezji oraz ks. Prałat Robert Mokrzycki, odpowiedzialny za organizację nowej parafii. Komisja wypracowała propozycję granic nowej parafii i przedstawiła ją w Kurii diecezjalnej. 15 października, przystąpiono do rozbiórki kaplicy stojącej przy nowo wybudowanym kościele św. Jadwigi przy ul. Rejtana w Rzeszowie. 19 października, biskup rzeszowski Jan Wątroba podpisał dekret erygowania Parafii pod wezwaniem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie. „Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, na mocy kan. 515 KPK, eryguję nową parafię pod wezwaniem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie i nadaję jej kościelną osobowość prawną. (…) Terytorium nowej parafii wydzielone zostało z Parafii św. Judy Tadeusza i św. Jacka w Rzeszowie. Jej terytorium obejmuje ulice: Przemysłową, Aleję Batalionów Chłopskich (nr7), Energetyczną, Magazynową, Tadeusza Boya Żeleńskiego (numery parzyste od 14A i nieparzyste od 21 do końca ulicy), Architektów, 9 Dywizji Piechoty, Podkarpacką (numery parzyste od 8A do 26 i nieparzyste od 15 do 63A), Zawiszy Czarnego (numery od przejścia kolejowego: parzyste od 10A do 42 i nr 48 i nieparzyste od 3 do 31 D), Podgórską, Połonińską, Bieszczadzką, Rymanowską, Adama Matuszczaka. (….) Pierwszym proboszczem mianuję Ks. prałata Roberta Mokrzyckiego. (…) Dekret obowiązuje od 26 października 2014 roku”. 28 października, Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę o przekazaniu działki pod budowę kościoła na terenie Osiedla Zawiszy. Rozpoczęły się prace związane z oczyszczeniem terenu i przygotowaniem podłoża pod kaplicę. Konieczne było zorganizowanie drogi dojazdowej do miejsca gdzie miała powstać kaplica. Po 56 dniach intensywnych prac, kaplica została przeniesiona do nowej parafii. Doprowadzony został prąd i instalacja wodno-kanalizacyjna. Wnętrze kaplicy nabrało nowego blasku. Swój udział w tym mieli mieszkańcy nowej parafii, którzy chętnie zaangażowali się w przygotowanie kaplicy na Święta Bożego Narodzenia. 25 grudnia 2014 roku, podczas Pasterki biskup rzeszowski Jan Wątroba dokonał poświęcenia kaplicy. Od tego dnia, codziennie odprawiana jest w niej Eucharystia.