24 godziny dla Pana - Adoracja Najświętszego Sakramentu

piątek, 24 Marzec 2017

Od trzech lat w wielu kościołach na całym świecie ma miejsce 24-godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu od piątku do soboty wieczór przed IV niedzielą Wielkiego Postu. Jest to modlitewne wołanie o miłosierdzie dla całego świata, które zainicjował Papież Franciszek. Chcemy w naszej parafii włączyć się w tę modlitwę, jeśli znajdą się chętni. Potrzeba co najmniej 50 osób, po 2 osoby na godzinę, które zadeklarują się, że będą czuwać przy Jezusie. Oczywiście każdy może przyjść na modlitwę w dogodnym dla niego czasie, ale osoby zapisane biorą na siebie odpowiedzialność, aby Najświętszy Sakrament nie pozostał sam w kaplicy. Jeśli nie będzie chętnych – adoracji również nie będzie. Od 19.30 do 20.30 Adorację będzie prowadzić Schola Architektów, która posługuje podczas niedzielnych mszy św. o 20.00. Przy zapisie podajemy imię i nazwisko oraz nr telefonu i zaznaczamy wybraną godzinę. Te informacje nie będą widoczne na stronie, potrzebne są wyłącznie dla ks. Grzegorza Ząbka w celach organizacyjnych.
Wszelkich informacji na temat adoracji udziela ks. Grzegorz Ząbek


Zgłaszam swoje uczestnictwo