Prace wewnątrz i na zewnątrz kościoła

piątek, 30 Październik 2020

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy szereg prac wewnątrz kościoła takich jak wykonanie ścian działowych na klatce schodowej w zakrystii i pomieszczeniach technicznych, wykonanie i montaż stalowych drabin ocynkowanych na strychu i dachu kościoła. Zabezpieczyliśmy także otwory szalunkowe w ścianach zewnętrznych korkami z włóknobetonu. Wykonany został mur oporowy przy pochylni dla niepełnosprawnych obok wieży (boczne wejście do kościoła). Zakończyliśmy także prace przy instalacji deszczowej i cieków wodnych z ułożeniem kostki brukowej od strony wschodniej i zachodniej kościoła.